9) Investeer in uw gemeenschap…bdsesn9
…met God, uw Eeuwig Leven, want alles op deze aarde gaat voorbij, maar de ziel is eeuwig. Dit is de grootste investering die een persoon kan maken op deze aarde, het is namelijk een investering wiens voordelen voor eeuwig gezien zullen worden.
Lees de andere adviezen:
1e advies: Koester geen haat of wrok jegens iemand
2e advies: Wees gehoorzaam…
3e advies: Wees kalm en passief…
4e advies: Heb een rein geweten
5e advies: Blijf niet vastzitten in het verleden…
6e advies: Neem afstand van degenen…
7e advies: Help anderen…
8e advies: Wees opstandig…