Post Image

LOGO

14e dag van de Vasten van Daniël

Geloof zonder Geest

“En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is” (Handelingen 19:1-2).
Deze discipelen waren slachtoffers van een emotioneel werk, een geloof dat als schuim is, zoals bisschop Macedo vaak heeft gezegd. Zij werden zeker als discipelen gevormd door iemand die de haan hoorde kraaien, maar niet wist waar het vandaan kwam… Dat werk dat de mensen beweegt, maar niet red; die wonderen, veroveringen, lofprijzingen en gedragsregels stimuleert, maar niet de Geest doorgeeft, alleen emotie!

Hoe kan iemand geloven zonder over de Heilige Geest te hebben gehoord, die de Geest van het Geloof is? Velen horen zeggen dat slechts de Here Jezus accepteren en berouw hebben van hun zonde genoeg is… maar dit is het niet!

Het probleem van die discipelen zat niet in het geloof, maar in het gebrek aan kennis over de Heilige Geest. Hun geloof was puur, maar de emoties waren erg aanwezig. Ze waren eerlijk en gaven zich op zo’n manier over, dat Paulus alleen zijn handen op hun hoefde te leggen zodat zijn vol werden van de Heilige Geest.

“En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. En alle deze waren omtrent twaalf mannen” (Handelingen 19:6-7).
Hier waren het slechts 12, maar als ze niet deze ervaring hadden gehad, zouden ze anderen hebben gevormd met hetzelfde “geloof” (emotioneel) die ze hadden ontvangen, omdat we alleen kunnen geven wat we hebben!

Onze verantwoordelijkheid is heel groot, het is praten over de Heilige Geest en een Opwekking stimuleren. Het is elke keer meer over de Geest van het Geloof praten, die de Behoudenis heeft.

Als elke pastor, helper, evangelist, lid, kortom, iedereen die een ervaring van de nieuwe geboorte en de doop met de Heilige Geest heeft gehad, dit ware geloof stimuleert met een inhoud van feiten, zullen de eerlijken, degenen die dorst hebben, worden ontwaakt en ze zullen vol worden van de Heilige Geest.

Zeker vermenigvuldigden die 12 mannen zich en vormden ze anderen die hun ontvingen en ook vol werden met de Heilige Geest.

God zegent u en mw Ester!
Met dank aan: Bisschop Ricardo Souza

 

Lees meer:

– 1e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 4eDag van de Vasten van Daniël
– 5eDag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 12e Dag van de Vasten van Daniël
– 13e Dag van de Vasten van Daniël

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*