Post Image

LOGO

1e Dag van de Vasten van Daniël

Antichristussen en valse profeten

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden (Matteüs 24:24).

Alleen de doop met de Heilige Geest geeft ons het vermogen om niet bedrogen te worden.

Als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen. Dit wil zeggen dat de uitverkorenen en bezegelden met de Heilige Geest niet bedrogen kunnen worden vanwege de Geest van God in hen.

Als u geroepen en uitverkoren bent door God, maar nog niet bent gedoopt met de Heilige Geest, ren dan, offer en investeer al uw kracht in deze Vasten van Daniël.

Onthoud u zich gedurende 21 dagen van alle soorten seculiere informatie en elke vorm van entertainment (sport, soapseries, films, muziek dat niets te maken heeft met het geloof, babbelen via social media). Dompel uw verstand 100% in de gedachten van het Woord van God. Lees uit en mediteer vanaf vandaag, de eerste dag, op het Boek van Handelingen der Apostelen.

Als we kijken naar hoe de duivel vandaag de dag in de kerken werkt, met allerlei soorten demonische doctrines, zien we dat de enige manier waarop de persoon niet bedrogen wordt, de doop met de Heilige Geest is.

Moge God allen overvloedig zegenen in de Naam van de Here Jezus Christus!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

One Response to 1e Dag van de Vasten van Daniël

  1. Jenoa28 de Janeiro de 2018

    Amen de Heilige geest is de geest van de waarheid .
    En met hem zullen we nooit bedrogen worden.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*