Post Image

LOGO

4e Dag van de Vasten van Daniël

Het Goddelijke Voorstel

Het voorstel van de Allerhoogste God voor ons is onvoorstelbaar. Qua leven gaat het verder dan hetgeen we ons kunnen bedenken. Hij heeft ons aanwijzingen gegeven over deze grootheid, door bijvoorbeeld te benoemen hoe wij dienen te offeren voor een bepaalde verovering.

Hij zei:

“Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matteüs 7:13-14).
Toen definieerde Hij de verovering van het eeuwige leven alsof het iets gewoons en goedkoop was en voor iedereen toegankelijk, zonder dat er een poort of geloof noodzakelijk was om binnen te komen. Maar omdat de waarde ervan de verbeelding ver te boven gaat, geven de meesten niet om de eeuwige toekomst van de ziel. Ze zijn ver van de Goddelijke plannen.

Echter, wanneer het Licht van het Geloof de “weinigen” verlicht door de Geest van de Schepper, is er ook visie, standvastige hoop en boven alles geloof om te volharden om door de enge poort te gaan en te blijven volhouden ina het volgen van de smalle weg van het eeuwige leven dat werd voorbereid door Heer en Redder Jezus Christus.

Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods (1 Korinthiërs 2:9-11).
Bisschop Edir Macedo

Lees meer:
– 1e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël

Gerelateerde artikelen

One Response to 4e Dag van de Vasten van Daniël

  1. Jenoa28 de Janeiro de 2018

    De weg naar de behoudenis vraagt ons dagelijkse offer van onze wil, levensstijl.
    En dit vraagt discipline de smalle weg.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*