Post Image

LOGO

5e Dag van de Vasten van Daniël

De Heilige Geest en de Berg Hermon

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133:1-3)

De eenheid van de kerk van de Here Jezus is gebouwd volgens de leiding van de Heilige Geest. Degenen die niet uit de Geest van God zijn geboren, maken beslist geen deel uit van deze kerk. Het was de Here Zelf die tot Nicodemus sprak:

“….Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” (Johannes 3:5-6)
De geboorte uit het water vindt plaats wanneer in de waterdoop de Adamische aard (levende ziel) begraven wordt. Kort na deze doop beginnen de gelovigen in de nieuwheid van het leven te leven, omdat hun oude natuur stierf en begraven werd voor deze wereld. Hierdoor leeft hij niet meer in de zonde (Romeinen 6:3-4)

Echter, de geboorte van de Geest is het persoonlijke werk van de Here Jezus Christus. Bij de doop in het water is de dienaar van God degene die de kandidaat onderdompelt. In de doop met de Heilige Geest is de Here Jezus de Doper. Hij is Het Die de gelovigen in de oceaan van de Heilige Geest onderdompelt.

Maar er is geen regel om uit God geboren te worden. Er zijn mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest voor hun doop in het water. Normaal gesproken is het eerst de doop in het water en vervolgens met de Heilige Geest. Maar het allerbelangrijkste is om te weten dat er geen manier is om het Koninkrijk van God (De Kerk die door de Here Jezus Christus op aarde gebouwd is (Mattheüs 16:18)) binnen te aan en te leven zonder de doop in het water en met de Heilige Geest.

De Gebouwde Kerk van de Here Jezus Christus is alleen mogelijk als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Het grote aantal rebellen dat is ontstaan in het midden van de evangelische kerk is juist te danken aan het feit dat de meeste van zijn leden niet eens uit het water en de Geest zijn geboren. Het zijn vruchten van het vlees. Vandaar de reden voor zoveel verdeeldheid, vleselijkheid, overspel, overvallen en belangconflicten bewogen door de onbeperkte hebzucht van de kracht van het vlees.

Alleen de doop met de Heilige Geest is in staat om de ware KERK VAN DE HERE voort te zetten die voorbereid is op het volgende KONINKRIJK: HET KONINKRIJK DER HEMELEN. Het gaat over die KERK waar de profeet in Psalm 133 over spreekt. Deze kerk is onzichtbaar, omdat het Koninkrijk van God hier op aarde is.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*