Post Image

LOGO

6e dag van de Vasten van Daniël

De Geest van God

De menselijke natuur neemt vaak alles als een grap. Zelfs voor de meest moeilijkste situatie, is er altijd iemand die er een grapje over heeft. Zelfs de dood ontsnapte niet aan deze spotgeest.

Maar, voor degenen die het Woord van God kennen, is er geen manier om de uiteindelijke bestemming van de ziel niet te respecteren.

In dit geval is het heel serieus en kunt u er niet mee spelen.

De apostel Paulus richt zich tot de Romeinse christenen en waarschuwt:

“zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.” (Romeinen 8: 8-9)
Paulus elimineert elke twijfel over de geestelijke staat van degene die behoren tot diegenen die niet tot de Here Jezus Christus behoren, hoewel zij ook belijden christen te zijn.

Of u heeft de Heilige Geest of niet.

Er is geen andere manier. Wie niet de Geest van de Here Jezus heeft, is de Zijne niet!

Er is geen manier om te discussiëren, verdedigen of garanderen, dat iemand van God is, dat hij christen is, dat hij trouw aan Hem is geweest, etc.

U kunt zelfs in tongen spreken, de zieken genezen, het Evangelie verkondingen, boze geesten uitdrijven… (Matteüs 7:22)

Wat echt garandeerd om van God te zijn, is te beschikken over Zijn Geest.

Het persoonlijk gedrag van een ieder geeft duidelijke tekenens dat men wel of niet toebehoort aan de Here Jezus.

Het is waar dat het karakter van het onkruid vaak gecamoufleerd is tot op het moment waarop het zijn vruchten laat zien (karakter, respect, angst…)

Maar vroeg of laat zal het verschil tussen wie u bent en wie u niet bent, niet lastig te zien zijn.

Het feit is:

“Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem)” (1 Korinthiërs 6:17)
En dat kan niemand veranderen!

Bisschop Edir Macedo

Lees meer:
– 1e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 4eDag van de Vasten van Daniël
– 5eDag van de Vasten van Daniël

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*