Post Image

LOGO

8e Dag van de Vasten van Daniël

De onvruchtbaren zullen meer kinderen krijgen

“Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE” (Jesaja 54:1).

Hoe kan een vrouw die geen kinderen heeft vrolijk zingen? Dit klopt niet! Geen kinderen krijgen in de tijden van Jesaja, zoals een groot deel van Afrika vandaag de dag, is een reden voor grote vernedering. Het laatste wat een onvruchtbare vrouw die in zo een situatie zit zal doen, is vrolijke liederen zingen.

Er is nog meer, hoe kan een onvruchtbare vrouw haar tent uitbreiden? Dit klopt ook niet, omdat zij getrouwd is en niemand anders dan haar man heeft om geen ander kamer in het huis te bezetten.

Het is normaal om te zien dat een koppel die de geboorte van hun kinderen plant, een grotere auto en een huis met meer kamers nodig heeft. Zij dienen hun huis uit te breiden, maar een onvruchtbare vrouw? Voor wie zou zij het huis uitbreiden om in te wonen?

God, de grote God van Abraham belooft dat de vrijgezelle vrouw, moeder van vele kinderen zal zijn, en niet alleen dit, zij zal MEER kinderen hebben dan degene die de pijnen van het baren al heeft geleden! Tegen de onvruchtbare vrouw zegt Hij:

“Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in.” (Jesaja 54:2)

De nakomelingen van de onvruchtbare vrouw zullen anders zijn. Zij zullen zo groot zijn dat het van links naar rechts zal overlopen. Zij zullen zo talrijk worden dat ze de heidenen (ongelovigen) zullen bezitten en de verlaten steden bewonen.

“Want gij zult uitbreken ter rechter hand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen” (Jesaja 54:3).

Dit wil zeggen dat de hel niet in staat zal zijn om uw nageslacht te stoppen. Waar er duisternis zal zijn, waar er ongelovigen zullen zijn, zullen de kinderen van de onvruchtbare vrouw licht en leven brengen! Waar er steden zijn die door de duivel en minachting van die maatschappij werden verwoest, zullen zij gerechtigheid, genade en geloof brengen!

Mijn vrouw en ik maken deel uit van een onvruchtbare natie! Een beslissing die we 30 jaar geleden hadden genomen. Nog voordat we trouwden en het werd door niemand opgelegd. Het was iets dat wij hadden vastbesloten! Wij wilden vrij zijn van elke bezorgdheid van biologische kinderen, zodat we kinderen konden krijgen die door de Heilige Geest zelf zouden worden voortgebracht. Hetzelfde wat met ons gebeurde, gebeurde ook met duizenden pastors en vrouwen van pastors die deel uit maken van deze overvloeiende bron die de Universele Kerk van Gods Rijk heet. Wat is vandaag het resultaat van onze beslissing? Wij zijn van links naar recht en de wereld daarbuiten aan het overvloeien!

Verslaafden, dieven, drugsdealers, zwervers en kinderen van de duisternis wonen vandaag in een verwoeste stad en vullen het met licht. Heidenen die de wegen van bedrog hebben verlaten en zich hebben overgeven op het Altaar van God. Ze maken deel uit van degenen die van links naar rechts overvloeien. Kinderen vol van de Heilige Geest – licht van deze wereld, het zout van deze aarde!

Hoe geweldig! Waar vinden we een grond dat genoeg is om kamers voor al deze zonen en dochters te bouwen?

En u, hoeveel kinderen heeft u? 1,2, 5? En uw huis, hoeveel kamers heeft het? 2, 5? Nou, wat ons betreft, die onvruchtbaar zijn, vraag het ons niet, want we zouden ze niet kunnen tellen!

Daarom zingen en zingen we met blijdschap! Wat onze schaamte zou moeten zijn, is vandaag onze vreugde, onze kroon!

“Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken” (Jesaja 54:4).

God zegent u op een grote manier. Sluit u bij ons aan en laten we onze tent uitbreiden naar het noorden, zuiden, oosten en het westen van deze wereld!

Met dank aan: Bisschop Marcelo Pires

Lees meer:
– 1e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 4eDag van de Vasten van Daniël
– 5eDag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël

Gerelateerde artikelen

One Response to 8e Dag van de Vasten van Daniël

  1. Cherita1 de Fevereiro de 2018

    Ik ben lid van het UKGR in Denhaag Nederland.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*