Post Image

LOGO

Actie of Gebed?

Weten hoe het juiste moment tussen gebed en actie van geloof te scheiden, is essentieel voor het veroveren van de voordelen van het geloof. Vaak wordt er een beroep gedaan op het gebed terwijl u een actie dient te ondernemen. Andere ondernemen een actie terwijl ze moeten bidden. Hierdoor gaan gelegenheden verloren en worden de nederlagen meer.

Het voorbeeld van Mozes is een les. Toen hij Egypte verliet en voor de Rode zee kwam te staan, terwijl hij 3 miljoen mensen aan het leiden was, waaronder ouderen, zwangere vrouwen, kinderen, pasgeborenen, dieren, inclusief al hun bezittingen. Er achteraan, onder het bevel van Farao zelf, kwam de woedende Egyptische leger gewapend tot hun tanden. Mozes had geen wapens en ook geen leger om zichzelf te verdedigen. De moeilijkheid om zich te verplaatsen, liet niet toe dat hij kon vluchten. Technische gesproken was er geen uitweg.

Vaak hebben wij ook te maken met zo’n soortgelijke situatie. Wat kan de persoon doen? De ernst van dat moment was zo intens dat Mozes niet eens bad. Hij riep God aan.

“Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan” (Exodus 14:15016).

Dit was het Goddelijke antwoord.

God heeft Zijn volk voorzien van de staf van het geloof. Zo’n gereedschap vereist acties. Geloof is actie! Als er een absolute zekerheid is, is er geloof. En als er geloof is, waarom bidden of zelfs aanroepen als u weet wat er gedaan dient te worden?

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*