Post Image

LOGO

Actie van de Heilige Geest

Bisschop, alles goed met u?

Ik heb een kleine overzicht gemaakt van de verzen, om de acties van de Heilige Geest in het leven van de Here Jezus aan deze wereld te tonen. Als de Heilige Geest noodzakelijk was voor de Zoon van God, tot het punt dat Jezus niet durfde te leven zonder afhankelijk te zijn van Hem, Hoeveel te meer hebben wij Hem dan nodig?

Het grootste wapen van satan om de voorstellen van God te vertragen is om de focus van het belang van de Heilige Geest, weg te halen. Want hij weet dat wij leeg van Geest zijn, daarna zal alles wat in de kerk en in het leven van een kind van God gebeurt, alleen gegeven worden door de actie van de Heilige Geest.

Volgens de verzen:

“Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest.” (Mattheüs 1:20)

“En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.” (Lucas 2:40)

“Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.” (Mattheüs 4:1)

“hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” (Handelingen 10:38)

“hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” (Hebreeën 9:14)

“En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.” (Romeinen 8:11)

“tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven.” (Handelingen 1:2)

Met dank aan: Núbia Siqueira

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*