Post Image

LOGO

Arme RIJKE vs RIJKE arme

“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” Mattheus 5:3
Ellendig zijn de rijken van geest, want van hun is het koninkrijk der hel.

Arm zijn van geest heeft niets te maken met materiële armoede, want er zijn trotste armen zoals er ook nederige rijken zijn (Zacheus). Arm zijn van geest heeft te maken met een diepe gevoel van nederigheid (zoals een onschuldig kind), die zijn geestelijke ellende erkent voor de Grootheid van God: de conditie van de ellendige verloren zondaar. Als deze eerlijke kijk op het innerlijke aanwezig is, kunt u opmerken hoeveel u afhankelijk bent van de genade van de Allerhoogste om vergeven en gered te worden.

Het Koninkrijk der Hemelen is voor de nederigen van geest. Alleen degene die nederig van geest is, erkent en onderwerpt zich (gehoorzaamt) de Waarheid – Het Woord van de Here Jezus Christus.

Tegen de arrogante religieuze joden zegt de Heer: “…Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb.” Het zijn de vervloekten van de hel van deze wereld. “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij…” (Johannes 10:26-27) – Het zijn de gezegende van het Koninkrijk der Hemelen.

De nederige van geest is er bewust van dat hij nooit gered kan worden door zijn zorgzame werken of eigen gerechtigheid. Wat baat het om rechtvaardig te zijn met weinigen en onrechtvaardig met de meerderheid? Hij weet dat de goede werken geen macht hebben om zijn zondes te compenseren.

Echter, vanuit het materieel oogpunt is het Koninkrijk van God niet voor de rijken noch voor de armen, maar voor de degenen die oprecht berouw hebben. Ondanks het feit dat hij de koning van Israël was, kwam David in de aanwezigheid van de Almachtige belijdende: “Ik ben wel ellendig en arm…” (Psalm 40:17) Dit wil zeggen dat hij in zijn diepste de erkenning had dat hij zonder God niets en niemand was.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*