Post Image

LOGO

Authentiek Geloof

Om een document als waar te beschouwen, dient het authentiek te zijn. Deze authenticiteit is noodzakelijk voor alle belangrijke gevallen die te maken hebben met identificatie, compromis en garantie. Alle informatie die niet als authentiek wordt beschouwt, wordt ongeldig en beschouwt als vals. Er is niemand die iets vertrouwt dat niet de vereisten heeft om als echt te worden beschouwt. Daar kan niets mee en met gedaan worden.

Hetzelfde wat betreft het geloof: het moet voor God authentiek zijn om beschouwt te worden als echt en resultaten voort te brengen. Maar, helaas proberen velen met hun geloof vruchten te produceren, maar lukt het hun niet, omdat ze gebruik maken van een illegaal geloof. Zo’n geloof ontvangt geen authenticiteit van God. Deze mensen hebben het feit genegeerd dat de Allerhoogste een geloof zonder offer niet als authentiek beschouwt.

Het offer is het enige bewijs dat het geloof bestaat en waar is. Zoals geschreven staat, het geloof zonder werken is dood (zie Jakobus 2:17). Tenslotte, hoe kunt u het bestaan van iets bewijzen als u het niet ziet? Dit kan alleen met zichtbare resultaten! Zoals het bestaan van de wind bewezen wordt door de bladeren van de bomen die heen en weer gaan, wordt het bestaan van het geloof bewezen met handelingen van offer.

Wie zijn verlangens opgeeft om te doen wat God in Zijn Woord begeleid, ontvangt de zegel van authenticiteit van zijn geloof. Anders gaat het geloof niet verder dan de lippen van degene die het belijdt. Zo is het alleen informatie en kan het niet simpelweg door woorden gezien worden als iets echts. Het geloof kan zonder bewijs niet goedgekeurd worden.

Als er voor de tijdelijke dingen van deze wereld authenticiteit wordt vereist, des te meer voor de dingen van God die te maken hebben met de eeuwigheid.

Het geloof dat geldig is, heeft de macht om iemand als een kind van de Allerhoogste te identificeren, het verbond bewijzen dat we met Hem hebben en de behoudenis van uw ziel garanderen. Daarom vertrouwt God het geloof dat niet authentiek is niet en negeert Hij zo’n geloof. Als dit geloof niet gebruikt kan worden als een ruilmiddel om de aardse dingen te veroveren, des te minder voor de hemelse verovering!

Niemand kan op een illegale manier een leven van kwaliteit leven of in de hemel komen. Daarom dienen we dagelijks ons geloof te legaliseren, door middel van handelingen van offer.

De Authentieke God vereist een authentiek geloof. Als uw geloof ongeldig is, is uw god ook ongeldig – omdat uzelf uw god bent.

Bisschop Edir Macedo.

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*