Post Image

LOGO

Bekentenissen van een zwakkeling

Het is nutteloos voor de zwakkeling om als een papegaai het Woord: “Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held” te herhalen (zie Joël 3:10), terwijl hij nog niet opnieuw geboren is.

De persoon die zwak is, zal alleen sterk zijn wanneer hij uit de Sterke, Almachtige geboren wordt.

Tot dan kan hij belijden wat hij wilt, er zal niets gebeuren.

Jezus zei tegen een meester van het jodendom:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3).
En Hij voegde toe:

“…Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan” (Johannes 3:5).

Wat voor nut had het voor Nicodemus om een grondige kennis te hebben over de Wet en de Profeten, als de nieuwe geboorte ontbrak?

Kennis over het Woord van God zonder het praktiseren ervan is niet genoeg. Maar om dit Woord te praktiseren, dient hij uit de Geest geboren te zijn.

God “heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” Zie 2 Korinthiërs 3:6.

Dus, zonder bijbelse verzen te blijven herhalen die u niet leeft, niet praktiseert en een gebrek aan Geest heeft.

Het herhalen van bijbelse verzen is slechts een religieuze ondersteuningspunt.

Zonder de geboorte uit het water en de Geest, heeft het geloof geen enkele kans van overleving op deze wereld. En als u de zonde van de wereld niet overwint, hoe zult u uw ziel redden?

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4).

Als u dit radicaal vindt, zie voor uzelf het ongelooflijke aantal ongelovigen en verdrukten om u heen.

Zij zijn vruchten van het werk van de “pastors” die uit het vlees zijn geboren. Pastors die meer bezorgd zijn met de aantal leden en hun offerandes dan met de redding van hun ziel. Daarom prediken zulke “pastors” dat het genoeg is om de Here Jezus slechts als Redder te accepteren en gered te zijn.

Maar Jezus accepteren of in Hem geloven maakt geen enkel verschil wanneer u het Woord van Jezus niet gehoorzaamt.

Maar hoe kunt u het Woord gehoorzamen zonder geest te zijn?

En hoe kunt u geest zijn zonder geboren te zijn uit de Heilige Geest?

Jezus zegt:

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3:6).
En Hij voegde toe:

“Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:7).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*