weg“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het Goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering brengen…” (Hb 6:4-6)
Hier wordt er niet gesproken over mensen die een paar keer naar de kerk zijn gekomen en op een bepaald moment zijn gestopt. Ook niet, over mensen die in God geloven op hun eigen manier. Noch over iemand die zich nooit echt bekeerde.
Hier wordt er gesproken over mensen die:
1. Verlicht zijn geweest;
2. Van de hemelse gave hebben genoten;
3. Deel hebben gekregen aan de Heilige Geest;
4. Het Goede woord Gods en de krachten van God hebben gesmaakt;
5. En daarna zijn afgevallen.
Wie zijn deze mensen? Zijn ze niet degenen die op een dag bevrijd en gered werden, persoonlijke ervaringen met God hebben gehad, de Heilige Geest ontvingen en God dienden, maar daarna God verlieten?
Weet u nog dat ik in het vorige deel van dit onderwerp schreef dat degenen die op een dag met God waren en de kerk verlieten, normaal gesproken, de ergste vijanden van uw geloof worden?
Die tekst sprak precies over dit soort mensen.
Mensen die zich niet (weder) bekeren en een blokkade worden op het pad van degenen die zich willen bekeren.
En waarom bekeren ze zich niet?
En waarom is het onmogelijk om hun “weder opnieuw tot bekering te brengen”?
Morgen zal ik het uitleggen.
Laat mij nog een keer zeggen dat ik niets tegen zulke mensen heb.
Noch heb ik plezier in het feit dat wij hun niet kunnen helpen.
Maar als dienaar van God moet ik u waarschuwen, zodat u uw geloof verdedigt en vermijdt dat dit u ook overkomt.
Let op: dit betekent niet dat als een persoon, die de Heilige Geest ontvangen heeft, een fout maakt, hij nooit vergeven zal kunnen worden. Maar, dat de persoon zich zo snel mogelijk moet corrigeren zodat hij dit punt niet bereikt. Zolang er berouw is, is er vergeving.
Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl