Eén van de meest bewonderenswaardige punten van de Geschriften zijn diens transparantie met betrekking tot de menselijke fouten. Het zou mogelijk zijn geweest om in de Bijbel alleen maar handelingen van geloof te beschrijven, maar van het begin tot het einde worden de zondes blootgesteld en de gevolgen die over zowel klein als groot davi1_1kwamen, zonder enig onderscheid.
David, bijvoorbeeld, had het voorrecht om in zijn levensbeschrijving bekend te staan als “een man naar Gods eigen hart”. Dit wilde echter niet zeggen dat hij gedurende zijn hele leven met een constante vrees voor God leefde. De details van zijn val werden niet verborgen voor ons, zodat wij van zijn fouten konden leren, zonder ze zelf te begaan.
Hij was al een gevestigde koning met zijn koninkrijk, ontelbare overwinningen en een grote voorspoed. Maar nadat de voorjaarregens voorbij waren, toen de koningen erop uit trokken met hun legers, prefereerde hij om te rusten en stuurde een plaatsvervanger. Luierend op het terras van zijn paleis, zag en verlangde hij naar de vrouw van zijn meest trouwe soldaat, Uria.
Tussen de begeerte en de vervulling van die begeerte bestaat er een hele dunne lijn, die alleen gerespecteerd wordt door degene die zich waakzaam in het geloof houdt. David pleegde overspel met haar en als resultaat van deze relatie kwam er een ongewenste zwangerschap voort.
Om zijn zonde te verbergen, loog, bedroog en doodde uiteindelijk de man van zijn minnares.
Als dit in Nederland had plaatsgevonden zou deze moord die door David in werking werd gezet verschillende punten aankaarten in het Wetboek van het Strafrecht en het zou hem op veel jaren in de gevangenis komen te staan. Onder die punten vallen: “moord met voorbedachte rade; zinloze moord; moord op wrede wijze; heimelijke moord; zonder enig kans van verdediging aan het slachtoffer te geven; en met als intentie om de eigen straffeloosheid te bevestigen”.
Ogenschijnlijk zou niemand ontdekken of kunnen bewijzen dat hij schuldig was. Maar God zag het wel en riep hem om rekenschap af te leggen voor de gepleegde onrechtvaardigheid. De overspel die veel andere zondes met zich meebracht, bracht ook verschrikkelijk problemen met zich: het leven van Uria kostte hem de dood van vier van zijn zonen, dezelfde straf die hij aan de profeet Nathan voorstelde om toe te passen op de “rijke man die het lam stal van de arme man” (zie 2 Samuël 12).
De ellende in het leven van David begon met de dood van zijn pasgeboren zoon met Batseba. Vervolgens werd hij, op dezelfde wijze dat hij had bedrogen, zelf bedrogen vanuit zijn eigen familie. Zijn zoon Amnon verkrachtte zijn eigen zus, namelijk Tamar. Toen Absalom, de broer van Amnon, dat hoorde werd hij woedend en doodde hem.
Absalom kwam in opstand tegen zijn eigen vader en nam zijn troon in bezit. Hij maakte een complot die zo vol haat was dat hij het volk tegen de koning ophitste. David was gedwongen om te vluchten voor zijn eigen zoon. Daarnaast beschaamde Absalom, op dezelfde plaats waar de zonde begon, zijn vader door seksuele relaties aan te gaan met zijn bijvrouwen. Hij werd uiteindelijk in een strijd gedood door Joab.
Het zwaard week niet van het huis van David niet eens bij het einde van zijn dagen. Door middel van een staatsgreep nam zijn zoon Adonis misbruik van de ouderdom en bedlegerigheid van zijn vader om de troon in bezit te nemen die aan Salomo beloofd was. Maar ook hij werd later gedood.
Het berouw van David bracht de vergeving van God voort en wiste de eeuwige gevolgen van zijn acties. De aardes gevolgen echter konden niet uitgewist worden.
Het feit dat wij beschikking hebben tot de Goddelijke genade wilt niet zeggen dat wij de vrijheid hebben om te zondigen, want de rekening voor de zonde zal gebracht worden, en hij is te hoog om te betalen.
Met dank aan: Núbia Siqueira