Post Image

LOGO

De 21 dagen Vasten van Daniël

WAT IS DE VASTEN VAN DANIËL?

“In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven; smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren” (Dan. 10:2-3).

Deze ervaring die Daniël heeft gehad is de inspiratiebron geweest voor de UKKG om de Vasten van Daniël in te stellen. Een geestelijk voorstel dat als hoofddoel heeft om degenen die van het geloof zijn, te leiden naar een totale ontlediging, zodat de Heilige Geest ruimte in hen kan vinden om daar Zijn woonplaats te maken en Hij in hen kan werken.

Vandaag de dag, waarbij het volgens sommigen van fundamenteel belang is om geïnformeerd en verbonden te zijn, is de onthouding van voedsel niet de enige manier van offeren geweest voor degenen die een antwoord van God wensen.

Weerstand bieden aan hetgeen dat door deze moderne wereld geboden wordt
en kiezen voor de totale onthouding van social media; informatie zoeken die veel belangrijker en relevanter is, in plaats van het plezier dat komt van entertainment, zoals muziek en televisie, is ook een vorm van o eren ten voordele van de gemeenschap met God, vooral vanwege het feit dat de druk van social media telkens constant en aandringend is.

Uit het boek “De Vasten van Daniël” door bisschop Edir Macedo

WAT IS HET DOEL HIERVAN?

Het doel van de Vasten van Daniël is dat degene die eraan deelneemt in staat zal zijn om de grootste glorie te ontvangen die er bestaat voor een mens, namelijk de Doop met de Heilige Geest. Zoals bisschop Macedo hierboven uitlegde is het doel van deze 21 dagen om zich leeg te maken en zodoende ruimte te bieden aan de Geest van God om de persoon te kunnen vervullen.

VOOR WIE IS HET?

• Voor alle mensen die dorst hebben naar de Doop met de Heilige Geest. Degenen
die niet alleen maar in God willen geloven en Hem op afstand kennen of van-horen- zeggen.
• Voor degenen die een leegte in hun binnenste met zich mee dragen en ondanks alles, zoals relaties, succes, bezittingen, reisjes, een mooie en gezegende familie…, toch bemerken dat er iets in hun binnenste ontbreekt.
• Voor degenen die een vernieuwing in hun binnenste willen. Zij die al gedoopt zijn met de Heilige Geest en misschien zelfs al God dienen, maar er desondanks naar verlangen om versterkt te worden in hun relatie met God.

HOE DEEL TE NEMEN:

Gedurende de 21 dagen, van 14 augustus t/m 3 september, dient de persoon zich te onthouden van alles dat zijn verstand en geest op negatieve wijze kan voeden. En wat voedt onze geest? Precies hetgeen waar wij naar luisteren en kijken. De media, in al zijn vormen en maten.

Door de media worden wij blootgesteld aan veel negativiteit, zoals geweld, seksisme, scheldwoorden, immoreel gedrag… Zie het maar als junkfood voor uw geest. En als u weet wat junkfood kan doen met uw lichaam en uw gezondheid, wat voor e ect zullen de negatieve kanten van de media dan hebben op uw karakter en geloof?

Daarom zullen wij tijdens deze 21 dagen een totale afstand nemen van allerlei muziek, tv-programma’s, internetsites, literatuur en vermaak… ALLES dat NIETS met God te maken heeft. In plaats daarvan zullen wij de tijd die daardoor overblijft vullen door ons verstand te voeden met de media van God:

• Het lezen van de Bijbel,
• Vaker naar de diensten gaan om het Woord te horen,
• Luisteren naar opbouwende christelijke liederen en programmering (op radiopositief.nl),
• De website van de UKGR bezoeken,
• De Facebookpagina van de UKGR bezoeken,
• Tevens kunt u ook goed te tijd nemen om meer aandacht aan uw familie besteden

Tevens is het ook belangrijk om de tijd te nemen om God persoonlijk te zoeken door te investeren in de persoonlijke gebeden thuis of waar het mogelijk is. Iets dat tussen u en God is. Zorg ervoor dat u uw innerlijk reinigt van allerlei irritatie, woede, wrok, trauma’s, negatieve gedachten van het verleden of negatieve gevoelens jegens anderen. Othoud dat u uw binnenste dient te ontledigen en te reinigen van alles wat negatief is, zodat u Gods Geest kunt ontvangen.

*Uitzonderingen

Natuurlijk zijn er bepaalde situaties waarbij er uitzonderingen gemaakt dienen te worden voor degenen die de Vasten aan het houden zijn. Bijvoorbeeld:

* Als u werkzaam bent in de mediabranche, bijvoorbeeld als journalist, medewerker bij een tv of radiostation of als u met het internet werkt. In dat geval dient u uw werk te doen waar u voor betaald krijgt, maar zodra uw werk afgelopen is, zet u uw Vasten voort in uw privétijd.

* Als er op uw werk muziek of de radio gespeeld wordt. Indien het niet mogelijk voor u is om u zich hiervan af te sluiten, ga dan door met uw werk en zet uw Vasten voort in uw privétijd.

* Als uw kinderen naar tv of muziek willen luisteren. Het is normaal dat een kind dat wilt, omdat het niet in staat is om te begrijpen wat de Vasten inhoudt. Het is ook niet eerlijk om, vanwege uw keuze, het kind “te dwingen” om aan de Vasten deel te nemen. U kunt dus uw kind naar de TV laten kijken of muziek laten spelen, op laag volume.

Heeft u verdere vragen, dan kunt u altijd uw pastor aanspreken en hij zal u helpen.

De 21 dagen Vasten van Daniël
Van 14 Augustus t/m 3 September

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*