coragem_bjf_ copy
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
3e MOED
De persoon leeft met het gevoel van lafhartigheid, bang om wat dan ook te beginnen, zij dat een relatie, zaak, cursus, behandeling, nieuw jaar, kortom, een nieuwe fase in zijn leven, maar waarom? Omdat het deze persoon ontbreekt aan de Geest van Moed, en dat is de Heilige Geest, die in feite de Geest van de ware Moed is!
“Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit.” (Lucas 11:22)
God is met u, en ik ook!

Bisschop Júlio Freitas