feconcienteAls het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT
4. SPAART GEEN OFFERS VS HIJ OFFERT!

“Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.”
– Jakobus 2:17
“En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.”
– Matteüs 19:29

Het bewuste geloof vereist handelingen van de persoon, het leidt hem ertoe om te offeren, bewogen door de zekerheid dat hij zal bereiken wat door God beloofd werd.
Het bewuste geloof doet mij begrijpen dat de offers van vandaag zullen zorgen voor de verwezenlijking van mijn dromen morgen.
Het bewuste geloof betrekt mij bij de plannen van God en doet mij niet vluchten of afstand nemen van deze WONDERBAARLIJKE plannen.
Wordt vervolgd…
God is met u en ik ook!
Bjf