Post Image

LOGO

De autoriteit van het Geloof

Naast een instrument van eeuwige redding te zijn, is het intelligente, rationele of bovennatuurlijke geloof ook een instrument van geestelijke autoriteit. De volkeren van de wereld worden gedomineerd door de geestelijke krachten van het kwaad. De sociale- en familiaire onrechtvaardigheden, tragedies en rampen zijn gevolgen van deze krachten.

Echter degenen die uit de Geest van God geboren zijn, hoewel ze in de wereld leven, zijn niet onderworpen aan de kwade krachten. Tenzij ze geen gebruik maken van de autoriteit van het geloof dat God hen heeft gegeven. Hij gaf aan Mozes de staf als een gereedschap om Zijn glorieuze daden te manifesteren. Vandaag heeft Hij aan Zijn volk de staf van het geloof gegeven om het “Egypte” van deze wereld te overwinnen.

Als zo’n gereedschap niet tegen het kwaad wordt gebruikt, dan is dat een andere kwestie. Maar de Goddelijke autoriteit werd al aan Zijn volgelingen toevertrouwd. Zie de boodschap van de Here Jezus Christus aan zijn discipelen:

“Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” (Lukas 10:19)

Daarom, beste lezer, als u in feite en in werkelijkheid uit God geboren bent, dan is er macht in uw handen om AL DE KRACHT VAN DE VIJAND die u heeft aangevallen te neutraliseren! Het geloof (macht) en de autoriteit van God zijn tot uw beschikking. Gebruik het!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*