Post Image

LOGO

De beloning voor ongerechtigheid

“Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid en voorovergestort, is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen” (Handelingen 1:18).

De periode van Judas Iskariot is triest en tragisch. Hij maakte deel uit van de twaalf discipelen, wandelde met de Here Jezus, was getuige van de wonderen, luisterde naar Zijn onderwijzingen, maar dit was niet genoeg. Zijn hart bleef ver van de Redder. Dit geeft aan dat naar de kerk gaan of een positie hebben, luisteren naar het Woord van God en zelfs bepaalde dingen doen, niet betekent dat het goed bedoeld is en dat het leven daadwerkelijk aan de Here Jezus is overgegeven.

In het binnenste van Judas was er een hebzucht die hem ertoe bracht om zelfs schaamteloze en zondige acties te ondernemen, waardoor hij afstand nam van het lichaam van Christus.

Met het geld dat hij had ontvangen omdat hij de Meester aan de vijanden had overgegeven, kocht hij een stuk grond, een plek waar hij zelfmoord pleegde en dat een begraafplaats werd. Een oneerlijke verovering, ten koste van het leven van zijn Heer.

Dat geld dat onrechtvaardig veroverd werd, leidde hem tot vernietiging en in deze verzen zien we zijn tragische einde. Volgens de geschiedenisschrijvers, brak het touw of de tak van de boom die hij gebruikte voor de ophanging en zijn lichaam stortte neer op een rots, waardoor zijn ingewanden werden blootgesteld. Dit betekent dat God kent wat in het diepste van ons wezen is en op een dag zal alles naar boven komen.

Alle mensen hebben verlangens, maar de vraag is wat de persoon bereid is om te doen om het te bereiken.

Wanneer er in het hart kwaadaardigheid, slechte intenties, valsheid en egoïsme is, zal God zeker geen deel uit maken van zijn veroveringen.

God is gerechtigheid en alles wat gekoppeld is aan ongerechtigheid, aan de zonde, komt van de duivel.

Dus, als de persoon klaar is om te liegen, bedriegen, omkopen, verraden of over anderen heen te lopen om te bereiken wat de persoon verlangt, kan zijn einde niet anders zijn dan die van Judas. De persoon zal in zijn overtredingen en zonden dood voor God zijn.

Alles wat op een onrechtmatige manier is verkregen, zal zijn als een onrechtvaardige beloning, iets waar de persoon niet eens van zal kunnen genieten omdat het vanuit de zonde kwam en het geweten bevlekt.

We zien de resultaten van de zonde duidelijk wanneer het niet wordt afgewezen en er tegen wordt gevochten. Wanneer het gevoed wordt, heeft het de vrijheid om zijn slechte vruchten te produceren.

Zie dat het de persoon zelf is die beslist om af te wijken van de weg van de Waarheid. In Judas vond satan een affiniteit met het kwade. Zijn intenties waren niet puur en waarachtig en daarom was er geen ruimte voor berouw.

Beste lezer, het is ook uw beslissing om te handelen op een juiste manier volgens het Woord. Als u onrein bent geweest in uw acties, gedachtes of gevoelens, beslis vandaag om de Gerechtigheid te volgen, zich los te koppelen van de onrechtvaardige beloning om de Beloning van de Behoudenis te ontvangen.

“Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt” (2 Johannes 1:8).

Met dank aan: Bisschop Joaquim Fernandes

Gerelateerde artikelen

One Response to De beloning voor ongerechtigheid

  1. Jennifer16 de Outubro de 2017

    Alles wat onrecht is , brengt mij ver van God.
    De onreinheid is gevaarlijk en doet niks anders dan de dood brengen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*