Schoon, rein gemaakt, geheiligd… er is een verlichting die gekoppeld is aan de reiniging, een benadering van het Goede, het Correcte, het Licht…

ReinigingBanner01

Het is niet voor niets dat de handeling van reiniging geassocieerd wordt met water. Water is dé vloeistof die, bij uitstek, dient om hetgeen onrein is, schoon te maken. Wanneer water met iets in aanraking komt, dan is er geen enkel element dat hetzelfde blijft, omdat water reinigt, transformeert en het object waarmee het in contact komt transformeert. Een voorbeeld hiervan zijn constante waterdruppels op een harde rots. Wanneer zij onafgebroken door blijven druppelen kunnen zij een gat maken in die rots.
Het Ritueel van de Reiniging is heel belangrijk voor elke christen, omdat het Woord van God het volgende zegt: “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien” (Matteüs 5:8). Deze puurheid van hart wordt dagelijks behaald, door middel van veel moeite en toewijding van onze kant. Één belangrijke stap in dit proces is de Doop in het water. Velen denken echter dat hun innerlijke strijd tegen de zonde al beëindigd is na hun Doop. Maar tegengestelde is juist waar, de strijd wordt heviger en het ontwikkelt zich tot een dagelijkse persoonlijke verloochening en overwinning.
Aanstaande zondag zal de Zondag van de Reiniging gehouden worden. Mis deze gelegenheid, om uw innerlijk te transformeren en uzelf rein voor God te presenteren, niet!
“Omdat de HERE, uw God, de wateren van de Jordaan voor u heeft doen opdrogen, totdat gij erdoor getrokken waart, zoals de HERE, uw God, gedaan heeft met de Schelfzee, die Hij voor ons heeft doen opdrogen, totdat wij erdoor getrokken waren, opdat alle volken der aarde zouden weten, dat de hand des HEREN sterk is, en zij de HERE, uw God, al de dagen zouden vrezen” (Jozua 4:23-24).

Zondag van de Reiniging om 10u
In alle UKGR Centra