bebida1Goedemiddag bisschop,
Mijn naam is Fabio Kawakami. Ik woon al 10 jaar in Japan. Ik zou u graag mijn ervaring met Jezus en de kerk willen vertellen.
Bisschop, toen ik 17 jaar was begon ik te drinken en te roken en gedurende zeven jaar was ik een slaaf van deze twee ellendige verslavingen. Toen ik 21 jaar was, leerde ik mijn vrouw kennen; wij ging al snel samenwonen, maar wij hadden grote moeilijkheden met elkaar vanwege mij en mijn verslavingen. Wij dachten toentertijd echter dat het wel mee viel. Zodoende bleef ik doorgaan met veel te drinken en elke dag werd die situatie erger.
Toen ik 23 jaar was, werd mijn zoon Lucas geboren. Ik dacht dat vanaf dat moment mijn leven zou veranderen met betrekking tot mijn verslavingen, maar ik vergiste me zeer. Ik begon zelfs meer te drinken. Ik bracht mijn vrouw en kinderen (ik heb er twee) in verlegenheid, schaamte en soms ontstonden er zelfs ruzies thuis.
Vaak kwamen er helpers naar mijn huis om mij uit te nodigen om deel te nemen aan een dienst in de UKGR. Evangelisten waren constant aan mijn deur. Maar ik had een wereldse opvatting: ik geloofde dat bisschop Macedo een dief was en allen die deel uitmaakten van de UKGR waren dat ook. Ik bekritiseerde de kerk veel, ik schold hun uit voor dieven en allerlei andere dingen. Ik deed dit alles terwijl mijn leven een ramp was.
Vaak gaf ik geen enkel gehoor aan wat de helpers tegen mij zeiden, maar ook al was er regen of zon, hitte of kou, zij waren altijd aanwezig om hun handen uit te strekken en ik negeerde ze altijd.
Terwijl dit alles gebeurde, werd mijn situatie erger. Ik begon veel te werken en in de weinige momenten dat ik thuis met mijn gezin was, werd ik dronken en zette ik ze simpelweg aan een kant. Hierdoor ontstonden er veel ruzies en discussies met mijn vrouw.
Tot de dag dat zij de kinderen nam en tegen mij zei: “Of ons of de drank”. Ik werd razend en probeerde om van de zevende verdieping naar beneden te springen. Toen ik op het punt stond om te springen trok zij mij naar binnen en omhelsde mij heel sterk. Op dat moment zag ik in wat er allemaal aan het gebeuren was in mijn leven en dat ik hulp nodig had. De volgende dag kwam er een helper langs om met mij te praten en ik besloot om de hulp aan te nemen.
Ik ging naar de UKGR, die ik zoveel had bekritiseerd. De helpers en pastor begroetten mij met open armen, maar voordat zij kwamen was DE HERE JEZUS CHRISTUS DAAR MET OPEN ARMEN NAAR MIJ TOE!
In een korte tijd werd ik bevrijd van de verslavingen en de negatieve energieën. Nu zit ik in de discipelschap diensten om een helper te worden.
Wat zo sterk is, is dat waar ik woon er veel religies en tientallen kerken zijn, maar de enigen die volhardden voor mijn ziel, behalve de Here Jezus, waren juist degenen die ik dieven noemde!
Zij waren de enigen die aan mijn deur klopten en voor mij en mijn gezin doorzetten. Dus ik vraag me af: Waarom kwamen de andere gemeentes niet achter mij aan? Ik geloof dat God op Zijn ware dienaren hier op Aarde rekent en ik dank Hem elke dag dat Hij mij en mijn gezin heeft gered en behouden en omdat Hij mij nog een familie heeft gegeven, de familie van de Universele Kerk van Gods Rijk!
God heeft mij getoond dat de wereld op zijn kop staat, omdat het goede, slecht oogt en het slechte oogt goed. Ik ga zelfs een stapje verder: als de bisschop werkelijk een dief was en de kerk ook, zou God dan zoveel zegens geven? Zouden dieven autoriteit hebben om demonen uit te drijven en geestelijke autoriteiten zijn die door God ingesteld werden? Is het mogelijk dat dieven naar ziekenhuizen, gevangenissen, tehuizen en van huis naar huis gaan om over Jezus te praten met mensen die zij niet eens kennen?
De mensen zien het niet, maar zij worden beroofd door de ware dief, de duivel. Zij zijn hun ziel aan het verliezen en weg aan het rennen van de Énige die hun kan redden, de Here Jezus.
Dus ik zeg tegen de mensen: voordat jullie een dienaar van God tot dief bestempelen, kijk dan heel goed, omdat als een dienaar van God dief genoemd wordt, dan zal deze belediging ongetwijfeld direct naar de Here Jezus gaan, omdat Hij Degene was die persoonlijk zijn ware dienaren heeft uitgekozen!
Dat God jullie zegene,
Fabio Kawakami