jesusHoe kan men de transformerende effecten negeren die men krijgt wanneer men beschikt over de Gedachten van Christus?
Het is geen kwestie van wel of niet religieus zijn,
Noch aan het behoren aan een bepaalde kerkgenootschap;
Maar het heeft te maken met het hebben van nieuwe gedachten, nieuw leven, nieuw schepsel, nieuw mens.
De natuurlijke mens maakt plaats voor de geestelijke mens;
De egoïstische mens maakt plaats voor de vrijgevige mens;
De kwaadaardige mens maakt plaats voor de goedaardige mens.
De verandering is totaal op alle aspecten.
Maar de meest benadrukte verandering heeft te maken met relaties tot anderen.
Zowel qua familie en vrienden als met de vijanden.
Analyseer de Gedachten van Jezus in wat Hij onderwijst:
“Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen” (Matteüs 5:43-44).
En in Zijn handeling:
“En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen…” (Lucas 23:34).
Wie zou in staat zijn om zijn vijanden lief te hebben en zijn moordenaars te vergeven als hij niet de Gedachten of de Geest van Christus had?
Verwijzend naar zichzelf en de christenen van Korintië zei Paulus:
“Welnu, onze gedachten zijn die van Christus” (1 Korintiërs 2:16) HTB.
En u, beste lezer, beschikt u ook over de Gedachten van Christus?
Bisschop Edir Macedo