Nadat Hij uit de dood opstond en vóórdat hij opsteeg naar de Hemel, zei de Here Jezus het volgende tegen Zijn discipelen:    jejum1
“maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).
Met andere woorden, Hij bedoelde dat degene die de Geest van God heeft, alles heeft. Er zijn geen grenzen, alles kan.
Alleen door deze kracht kunt u:
Liefhebben wanneer u wordt gehaat;
Blijdschap en vrede hebben wanneer u wordt geconfronteerd met grote moeilijkheden;
Getroost worden door God Zelf;
Geduld hebben om te weten wat het juiste moment is om te handelen;
Zachtmoedigheid en vriendelijkheid tonen jegens uw naasten;
Altijd trouw blijven en uw woord houden;
Nederig zijn om uw fouten te erkennen en totale controle over uw humeur en emoties te hebben;
Sterk zijn in tijden van zwakte;
Begeleiding hebben om juiste beslissingen te nemen;
Verder kijken dan wat het menselijk oog kan zien;
Alle wapens van God gebruiken en de wereld, de duivel en zijn demonen te overwinnen;
Toegang hebben tot het Koninkrijk van God in deze wereld en na de dood…
Begrijp dat uw leven, als u de Heilige Geest ontvangt, nooit meer hetzelfde zal zijn!
Er zijn zoveel voordelen van het ontvangen van de Heilige Geest, dat wie Hem ontvangt, onmiddellijk zal willen getuigen en anderen vertellen wat ze hebben ontvangen en anderen te leren hoe ze Hem ook ontvangen!
Dus wacht niet langer! Vandaag (donderdag, 29 januari), zijn wij begonnen met de “Vasten van Daniël”. Dit is een voorstel van 21 dagen, die volledig toegewijd zijn aan de Heilige Geest. Geen vermaak, seculiere informatie of een gedachte die niet gerelateerd is aan Hem.
Dit is de kans die voor u ontbrak, om een nieuwe en grotere ervaring met God Zelf te hebben.
Met dank aan: pastor Paulo Cezar