Post Image

LOGO

De Heilige Geest van binnen!

“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis…” (Jesaja 61:1)

Ik mediteerde hierover:

De Heilige Geest op de profeet, in die tijd, zalfde hem (stelde hem in staat) om te prediken (het geloof te gebruiken), levens te herstellen (opnieuw opbouwen), gevangenen vrij te maken van het kwaad, degenen die aan het lijden zijn te helpen, iets te doen om het leven van de wanhopigen te veranderen…

Stel u zich vandaag dan de Heilige Geest voor in een persoon, Hij maakt van haar een bron, wat zal Hij door haar doen…

De Heilige Geest is niet langer over iemand, of Hij is in de persoon of niet!

Want hoe kan iemand zeggen dat hij Hem heeft, of dat hij Hem wilt hebben en in functie van zichzelf of van zijn eigen wil leven?

Degenen die zeggen dat ze Hem hebben, maar alleen kijken naar zichzelf of naar hun persoonlijke behoeften, bedriegen zichzelf!

Zolang het eigen “ik”, het ego, de eigen wil en de persoonlijke behoeften niet op het Altaar opgeofferd wordt, zal er niet de volheid van de Heilige Geest in de persoon zijn!

Degene die aan zijn naaste denkt, denkt als God, voelt de pijn van God en lijdt om te zien dat er mensen sterven zonder de Behoudenis te kennen!

De Heer Jezus zei:

“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Getuige zijn is praten over wat u heeft gezien, is doen wat Hij zou doen, want de Heilige Geest is God die handelt door het lichaam waarin Hij woont…

De prijs om de Heilige Geest te hebben is het offer van de eigen wil!
En de Vasten van Daniel is een gelegenheid hiervoor.

Met dank aan: Bisschop Ricardo Souza

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*