luz-706x410Helaas worden veel “oprechte christenen” misleid door de duivel door “valse heilige geesten” te ontvangen. De bedrieglijke geest is de ergste kwade geest die er is, want de enige die bedrieglijker is dan hij is de duivel zelf. Hij doet zich voor alsof hij de Heilige Geest is, door middel van aspecten die niet als relevant beschouwd kunnen worden, dingen zoals in tongen spreken, (gezien het feit dat demonen ook in tongen kunnen spreken), sterke emoties voelen (huilen en lachen), die een vals gevoel van welzijn kunnen overbrengen (Spreuken 1:32).
Wat is het belang van de Here Jezus wanneer wij de Heilige Geest in ons willen identificeren? Simpel, de Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus.
Wanneer wij zeggen dat de Heilige Geest de Geest van Jezus is, dan annuleren wij elke mogelijkheid dat Hij een “mysterieuze kracht” binnen de kerk is. De Heilige Geest is de Geest van Degene die onze beste Vriend en Redder is, Degene die ons zó liefhad dat Hij Zijn glorie opzij zette en Zich tot onze Dienaar maakte, ons diende en voor ons stierf. Dit alles zodat wij gered konden worden van het eeuwige vuur en voor eeuwig met Hem konden leven.
Daarom refereerde Jezus, toen Hij tegen Zijn discipelen zei dat de Heilige Geest zou komen, naar Hem als de “Andere Trooster” (Johannes 14:16). Hij verwees niet naar de mogelijkheid dat de Heilige Geest anders zou zijn of ons andere dingen zou onderwijzen. Dit woord “andere”, verwijst in de originele Griekse tekst niet naar een andere soort, maar een andere “van hetzelfde soort”.
Want de Heilige Geest is de Geest van Jezus en wij kunnen niets aan de Heilige Geest toewijzen dat in conflict komt met de Waarheid die onderwezen wordt door Jezus Christus. De Heilige Geest en Jezus zijn geen rivalen van elkaar, noch zijn Zij vijanden of strijden zij voor onze blijdschap of bieden zij andere zegens aan. Daarom zegt Jezus over de Heilige Geest:
“Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26).
“Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen” (Johannes 14:26).
Dus als u wilt weten of u de ware Heilige Geest hebt of niet, kijk dan naar de Here Jezus en vergelijk uw handelingen, karakter en voornaamste karaktereigenschappen met die van Hem. Wat ik echter het meest hier wil overbrengen is dat de Here Jezus leefde en het BOVENNATUURLIJKE GELOOF overbracht als de enige wijze om ons te verbinden met God en aan alles wat met Hem te maken heeft. Een persoon die vol is van de Heilige Geest dient boven alles vol te zijn met het BOVENNATUURLIJKE GELOOF om alles en iedereen te overwinnen, net zoals de Here Jezus overwon toen Hij hier op aarde in menselijke gedaante was!
Deze vergelijking is de enige wijze waarop u tot een perfecte conclusie kunt komen!
Dat God allen zegene!
Met dank aan: bisschop Randal Brito