Post Image

LOGO

De ijver van Uw Huis

Toen het voor de Joden bijna pasen was, ging Jezus naar Jeruzalem. Toen Hij daar aankwam, vond Hij in de Tempel mensen die stieren, schapen en duiven aan het verkopen waren. De geldwisselaars zaten daar ook. Jezus maakte een zweep van koorden en gooide iedereen uit de Tempel, ook de stieren en schapen. Hij verstrooide het geld van de geldwisselaars en sloeg de tafels om. Tegen degenen die de duiven verkochten zei hij: Haal ze hier weg en maak van het Huis van mijn Vader geen huis van verkoop.

“En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont Gij ons, dat Gij dit moogt doen? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams. Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had” (Johannes 2:13-22)

De vraag is: Waarom herinnerden alle discipelen, unaniem dezelfde bijbelse passage? En waarom herinnerden de joden niets dat geschreven stond? Als zij allemaal in de Tempel waren, leesden en hoorden ze zeker het Woord van God.

En de joden vroegen nog aan Jezus wat voor teken Hij aan het doen was, omdat ze in shock waren met wat Hij deed. Echter, Jezus antwoordde op een onbegrijpelijke manier en veroorzaakte zo nog meer verwarring in hun hoofd, wat nog meer twijfels voort bracht.

Het is interessant dat de discipelen niet wisten wat de andere discipelen herinnerden, maar ze herinnerden allemaal dezelfde bijbelse passage!

Wie deed dit? Wie doet dit?

Het is de Heilige Geest Zelf die helpt. Hij doet u niet alleen herinneren, maar het is om te leren. De discipelen begrepen dat Jezus ijver had met de dingen van God. Hij accepteerde niet dat die mannen naar de Tempel kwamen met “alles kant en klaar” om “te offeren” (stieren en schappen waren voor het offer), zonder eerst de offerande voor God met zorg te hebben voorbereid en eigenhandig te hebben gekozen. Zeker merkten zij op dat Jezus naar Jeruzalem zou gaan wanneer Pasen dichtbij was, tonende dat ze niet op elke willekeurige manier konden aankomen.

Vele mensen willen dat God hun vragen beantwoorden. Hoe meer twijfels ze hebben, hoe minder ze worden beantwoord. En waarom? Omdat ze geen ijver hebben met de dingen van God. Ze willen alleen een ritueel vervullen, maar ze willen niet het beste overgeven aan Degenen die redt en zorgt.

Jezus beantwoordde de joden op een onduidelijke manier. En de Bijbel vertelt dat de joden Hem vroegen, maar Hij legde niets uit.

De Heilige Geest nam het over om uit te leggen wat de Here Jezus niet had uitgelegd aan de discipelen. Hij is de Assistent van degenen die ijver hebben met de dingen van God. Ijver met de offerande van uw leven.

De Heilige Geest begeleidde niet alleen toen Jezus de dieren wegstuurde, maar ook daarna toen Jezus stierf en werd opgewekt. De discipelen herinnerden zich opnieuw de Woorden van Jezus, geloofden in de Geschriften en in wat Jezus had gezegd.

Nu begrijpt u met wie de Heilige Geest praat. Hij praat met degenen die alle zorg, ijver en aandacht met de dingen van God hebben.

Ze bereiden zich voor en observeren zichzelf en hun offerandes de hele tijd.

Met dank aan: Viviane Freitas

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*