darkBoyDe kracht van de duivel zit in de misleiding
De Bijbel praat over de duivel en over wat zijn plaats is:
“Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven?” (Jesaja 14:16).
Met andere woorden: Was deze (duivel) onbetekenende en zwakke persoon degene die angst veroorzaakte bij zoveel mensen?
De kracht van de duivel zit in de misleiding, zodat de mensen daardoor onder zijn heerschappij blijven.
Daarom verlicht het Woord van God onze wegen, zodat wij weten wat onze positie is tegenover de duivel om niet door hem bedrogen te worden.
Met dank aan: João Marques (Portugal)