Post Image

LOGO

De lijst van de uitverkorenen

Ik herinner me toen ik het toelatingsexamen deed. Ik had me gedurende een jaar voor die examen voorbereid. Ik was zenuwachtig. Mijn nagels waren eraf geknaagd vanwege de angst dat ik tijd en geld verloren was. De week daarop bracht de krant het resultaat. Ik had het toelatingsexamen betaald, maar wist niet of ik was goedgekeurd. De verwachting die ik had dat mijn naam onder de goedgekeurden was, was iets onverklaarbaars. Mijn toekomst stond op die kleine lijst met namen.

De tijd ging voorbij en de zorgen van de jeugd ook. De toekomst wordt geleefd door de Goddelijke genade, maar de zorgen van die tijd gaven plaats aan andere zorgen die veel dieper en verbazingwekkender waren. De lijst van degenen die geroepen waren en niet gekozen. Degenen die niet goedgekeurd waren voor het Koninkrijk der Hemelen. Ik heb de pijn van apostel Paulus gevoeld toen hij zei:

“Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt” (Galaten 4:19).

Helaas is de ijst van de gekozenen van God altijd kleiner. Maar de keuze om zichzelf niet buiten te sluiten, hangt van de gekozenen af. Oftewel, zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen keuze. Zij zijn degenen die zichzelf goedkeuren of niet. Net zoals de studenten afhankelijk zijn van hun studies, offers en volharding om hun naam op de lijst van goedgekeurden te zien, zijn de gekozenen door God, afhankelijk van hun volharding in het offerend geloof om hun naam in het Boek des Leven te zien.

Door uw wil te onderwerpen aan de wil van God, bent u uzelf aan het goedkeuren om het Koninkrijk der Hemelen in te gaan. Dit is de voorwaarde om het Eeuwige Leven te bereiken.

De toespraak van de Here Jezus laat hier geen twijfel over achter:

“Niet een ieder die tegen Mij zegt: Heere, Here, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*