justica-706x410“Het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan” (Matteüs 4:16).

Wanneer men het over duisternis heeft, dan heeft men het over onrechtvaardigheid. De mensen leefden in de duisternis en waren vergeten in het donker, de aanwezigheid van de dood was constant in hun levens. Degenen die familieproblemen, financiële problemen, problemen in hun gezondheid of geestelijke problemen hadden, hadden geen mogelijkheid om die op te lossen; het kwaad manifesteerde zich in de lichamen van de mensen en niemand wist wat er gedaan moest worden; zij wisten dat het kwaad werkte, maar wisten zelf niet wat zij moesten doen. Wie een slachtoffer was van een ongerechtigheid moest een keuze maken: of hij zou daaraan moeten blijven lijden of gerechtigheid in eigen handen nemen. De geest van onrechtvaardigheid was aan het winnen.
Totdat dit volk een groot licht zag, de Here Jezus, die rechtvaardigheid bracht. En wie in dit licht geloofde, kon, voor de eerste keer, het einde zien van de onrechtvaardigheid in hun levens. Godzijdank is dit licht hier, deze macht die niet gezien, aangeraakt of gevoeld kan worden, staat tot de beschikking van allen. Wanneer u naar het Altaar kijkt, dan ziet u niets, maar de Rechter is daar. U kunt er zeker van dat de rechtvaardigheid daar is, omdat Hij geest is, zoals het geloof ook een geest is.
Wanneer een persoon naar de rechtbank gaat voor een rechtszaak, is er, ook al kan die persoon al het gelijk van de wereld hebben, een zekere angst omdat alles kan gebeuren. Helaas faalt de werelds rechtvaardigheid, in tegenstelling tot de Goddelijke Rechtvaardigheid, waarbij de Rechter machtig en onfeilbaar is. De Advocaat heeft nog nooit een zaak verloren en is net zo rechtvaardig als de Rechter zelf. Daarom komt degene die in de gerechtigheid en in dit licht wandelt in opstand wanneer hij het slachtoffer wordt van onrechtvaardigheid. Hij gaat dan voor alles of niets en accepteert onder geen enkel beding dat de onrechtvaardigheid overwint. Het signaal van deze opstand is het offer, want niemand zou offeren als hij niet geloofde in de macht van de Rechtvaardigheid die van het Altaar komt.
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro