Post Image

LOGO

De Macht van Zwakheid

Wie door het geloof leeft, wandelt in de tegenovergestelde richting van de wereld. Er bestaat geen logica in het christelijke geloof. Wie het geloof en de logica met elkaar probeert te combineren, zal verward raken en nergens naar toe gaan.

De Here Jezus garandeert aan de eerste, de laatste plek en aan de laatste, de eerste plek. De grootste zal de kleinste dienen en wie zijn eigen leven wilt redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest vanwege iets Goddelijks, zal het redden.

Zelfs de macht van Boven wordt volmaakt in de zwakheid. Paulus zag dat zijn zwakheden tekenen waren van zijn kracht. Tijdens de momenten van pijn en angst, hoorde hij een kalme stem die zei: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Opgetogen in het geloof vanwege dit woord, beleed hij:

“Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Korinthiërs 12:9-10).

Ongetwijfeld heeft Paulus door vernederingen geleerd dat degenen die vernederd worden, verhoogd zullen worden en degenen die verhoogd zijn, vernederd zullen zijn. Dit komt omdat, in het Koninkrijk van God zal degenen die wilt winnen, verliezen en wie niet bang is om te verliezen, zal winnen. Juist het tegenovergestelde van de regels van de wereld.

Dus, beste lezer, als u zich teneergeslagen voelt, zwak, vernederd of een mislukkeling, weet dat dit alles de teken van de macht van God is die zich volmaakt in uw zwakheid. Sta op, schud de stof van u af en ga naar voren, want God is met u.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*