Post Image

LOGO

De Naam van God

In de Naam des namen is de God – Vader, God – de Zoon en God – de Heilige Geest ook inbegrepen.

Here: God – de Vader
Jezus: God – de Zoon
Christus: God – de Heilige Geest

Ik weet niet en heb ook geen openbaring van de mysterie van de Heilige Drie-eenheid. Door het geloof accepteer ik, zonder mezelf iets erover af te vragen, hetgeen de Bijbel mij leert.

Maar in de doop van Jezus hebben wij allen de perfecte kennis over de manifestatie van de Heilige Eenheid: God de Zoon die gedoopt werd door Johannes de Doper, de Stem die vanuit de hemel kwam, zeggende: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik plezier in heb en uiteindelijk God de Heilige Geest, die op een samenwerkende manier in de vorm van een duif nederdaalde over Jezus.

‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ ‭‭(Mattheüs‬ ‭3:16-17‬)

Hoe kunnen wij Drie Personen uitleggen die afkomstig zijn van Een God?

Er is geen uitleg! Wie gedoopt is met de Heilige Geest maakt zich geen zorgen met het hebben van een antwoord, omdat

‘De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.’(‭‭Deuteronomium‬ ‭29:29‬)

In plaats van “alleen de Vader” te zeggen, kunnen wij “alleen God” op een vrije manier zeggen. Zo praten wij over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wees veel meer gezegend in de Naam van de Here Jezus Christus!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*