Post Image

LOGO

De permanente handeling…

De permanente handeling van de Heilige Geest

Ik was aan het mediteren over de handeling van de Heilige Geest in het leven van de mannen van het verleden. Bijvoorbeeld, in het Oude Testament hadden de profeten en de aartsvaders de Heilige Geest niet permanent bij hun om ze te begeleiden. Zij waren afhankelijk van een droom, een openbaring of een hoorbare Stem, zoals in het geval van Noach, Abraham, Mozes, Jozua enz.

De Geest van God manifesteert Zichzelf door Zijn dienaren te inspireren en ze de begeleiding voor dat moment te geven en klaar. Daarna bleef de dienaar wachten op een nieuwe openbaring.

Niet iedereen kreeg een visie, een openbaring of mocht de Stem van God horen. Vandaag de dag zien we de permanente handeling van de Heilige Geest in het leven van degenen die de Here Jezus wensen te volgen. Hij zegt:

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn…” (Johannes 14:16)

Vandaag hoeven we niet te wachten op een droom, een openbaring of het horen van een Stem, zodat Hij ons begeleidt. We hebben niet een nacht van slaap nodig, zodat God openbaart wat Hij wil. We hebben geen fysieke visie nodig, omdat God al een manier vond om ons te begeleiden door ons de Heilige Geest te sturen.

Wie Hem heeft, heeft de openbaring van Zijn wil, de visie van de Behoudenis en kan de Stem van God Zelf horen in zijn geest, die getuigt dat de persoon aan Hem toebehoort.

Wie de Heilige Geest niet heeft, leeft verloren. Ondanks het feit dat u in een kerk bent, zijn uw keuzes, acties, beslissingen en nederlagen het resultaat van de keuzes die u maakte, omdat u Zijn Stem niet kon horen. U leeft zoals de blinden, zonder begeleiding.

Wie de Heilige Geest heeft, kan verder kijken. Dit betekent niet dat God beslissingen voor ons neemt, want zelfs als we Hem hebben, respecteert Hij onze wil. Maar Hij begeleidt ons naar de waarheid en alleen degenen die het willen, vallen.

“Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid…” (Johannes 16:13)
Met dank aan: Pastor Luis Marcelo da Silva

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*