mulherAUTORITEIT EN EEN ONMETELIJKE MACHT…DAT IS WAT GEASSOCIEERD WORDT MET HETGEEN DAT WIJ, UIT VRIJE WIL, AAN GOD BIEDEN
Er was eens een vrouw die in een tijd leefde waarbij vrouwen niet zo veel te zeggen hadden, niet eens over hun eigen levens, maar die desondanks, uit vrije wil, een kamer liet bouwen voor een man van God en dat aan hem bood. In die kamer zou hij van alles hebben, een bed, water, een deken om zich te verwarmen, oftewel, alle benodigdheden die hij nodig zou hebben om te overnachten met alle gemak…
Het klopt dat zij over de middelen beschikte om zoiets te kunnen doen, maar niemand het haar gevraagd of haar daartoe verplicht. In feite was haar grootste verlangen dat die man, die zij erkende als een man van God en Zijn instrument, zijn momenten van rust zou hebben.
Deze vrouw van God had echter een droom, die nog verwezenlijkt moest worden: zij wilde moeder worden! Zij had geen kinderen… maar God vervulde haar droom door middel van Zijn dienaar! Zij werd moeder van een jongen die jaren later helaas kwam te overlijden! Maar wat deed deze moeder toen zij geconfronteerd werd met de harde realiteit van de dood van haar zoon? Zij rende niet naar haar man om hem het verschrikkelijke nieuws te melden, noch vertelde ze het aan haar dienaren… zij krijste niet, schopte niet om zich rond, noch vervloekte zij God. Integendeel, zij nam het kind en plaatste hem op haar “offerande”, oftewel, op het bed van de man van God!
Op dat moment was het alsof zij zei: “Mijn God, ik heb mijn beste gegeven voor Uw Werk en nu U mijn droom hebt gerealiseerd, door mij een zoon te geven, zal de geest van de dood hem doden??? Ik accepteer niet dat de geest van de dood toegang tot mijn familie heeft! Maar aangezien hij hem heeft genomen, plaats ik hem hier!” Met andere woorden, deze vrouw was in geloof, omdat zij wist dat haar probleem geestelijk was en de enige plaats waar zij een antwoord zou vinden was op de “Berg” (lees: “Het Altaar), de plaats waar de man van God zich toen bevond!
Zij liet het stoffelijk overschot van haar zoon achter zich en ging, door haar geloof, op zoek naar Elisa, zonder ooit te huilen, wanhopig te worden, de nederlaag of wat er plaats had gevonden te belijden! Toen zij dicht bij de man van God kwam, kwam zijn dienaar haar tegemoet, om haar te vragen of er iets aan de hand was, of alles goed was? Haar antwoord was: “Alles gaat goed!”. Alles ging helemaal niet goed, maar zij was wel op de goede weg, de weg van het opstandige geloof, richting het Altaar. Zij was aan het doen was correct was, daarom zou alles goed komen. Toen zij voor de man van God kwam, greep zij zijn voeten vast. Dit symboliseerde dat haar geloof gefundeerd en sterk was, niet gebaseerd op de man, maar op God!
Door de uitspraak van die vrouw: “Ik zal niet terug naar huis keren als u niet met mij meegaat” ging de man van God met haar mee, ging de kamer in waar haar zoon lag en door hem verrichtte God het wonder. Toen keerde de geest van leven terug in het lichaam van het kind, maar niet vanwege de man van God, maar omdat de moeder het kind op de juiste plaats had gezet (op haar offerande – de kamer en het bed) en omdat zij naar de juiste plaats ging (de berg – Altaar)!
En wij dienen op gelijke wijze te handelen! Wij dienen onze dromen op de juiste plaats te plaatsen, gezien het feit dat er geen andere plaats daarvoor bestaat dan het Altaar van God! Is uw droom om een verenigde familie te hebben? Een goed en succesvol financieel leven? Dat uw kinderen gered worden? Gedoopt worden met de Heilige Geest? Succes boeken qua uw werk?
Goed, ongeacht de droom die God u gegeven heeft, is één ding essentieel: HOUDT U ZICH OP HET ALTAAR!
Lees 2 Koningen hoofdstuk 4 vanaf vers 8, om dit verhaal beter te begrijpen! Elisa sloot de deur, zodat het wonder daardoor zou kunnen plaatsvinden. Sluit u de deur van de angst, twijfel of bezorgdheid, zodat uw droom vervolgens gerealiseerd kan worden!
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas