Post Image

LOGO

De Sterke

Na Pinksteren genazen Petrus en Johannes een man die sinds zijn geboorte verlamd was en bij de deur van de tempel aalmoezen aan het vragen was. En precies daar begonnen de discipelen te prediken.

Die tekenen zorgden ervoor dat de autoriteiten haatdragend en angstig werden, daarom hebben zij Petrus en Johannes gevangen genomen en vroegen ze aan hen:

“Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?” (Handelingen 4:7)

De autoriteiten waren verbaasd en verbijsterd, want ze wisten dat Petrus en Johannes ongeschoolden mannen waren, maar zelfs zo met moed spraken. Hierdoor erkenden de autoriteiten dat zij daadwerkelijk met Jezus waren en dat het op te merken was dat Petrus vol van de Heilige Geest was.

Er is geen twijfel dat de Heilige Geest de enige wapen is die wij nodig hebben om wat dan ook te overwinnen. Op dat moment, zonder de Heilige Geest, had Petrus waarschijnlijk hetzelfde gedaan toen Jezus gevangen genomen werd, en dit kon hem zijn leven hebben gekost.

Toen ze de autoriteiten zagen, die niets anders konden zeggen omdat ze tegenover een man stonden die genezen was, lieten ze hun gaan. Toch bleven ze onderling praten:

“Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen” (Handelingen 4:16).

Wanneer we afhankelijk zijn van de begeleiding van de Heilige Geest, gebeurt dit!

De bezorgdheid is niet meer van ons, maar van degenen die ons achtervolgen.

We kunnen begrijpen dat toen Petrus de Heilige Geest niet had, hij onzeker was en de problemen probeerden op te lossen door te vluchten, liegen, het geloof te negeren en impulsief te reageren. Oftewel, de persoon die de Heilige Geest niet heeft, is zwak.

Het Geloof is de Heilige Geest in actie in onze leven.
Daartegenover is de twijfel de geest van de duivel die handelt in het leven van de mens.

Met dank aan: Pastor Marcos Tercio

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*