Post Image

LOGO

De verdrukkingen van de…

De verdrukkingen van de rechtvaardigen en de goddelozen

“Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat het net als de zondaar…” (Prediker 9:2)

Alle mensen op Aarde, ongeacht hun karakter of menselijke condities, hebben te maken met verdrukkingen. Dit komt omdat we in een wereld leven waarin rebellie tegen God heerst. Ondanks het feit dat we in gehoorzaamheid aan de Allerhoogste wandelen, zullen we ten alle
tijden omringd blijven door mensen die ongehoorzaam aan Hem zijn. Hun keuzes zullen ook ons leven beïnvloeden.

Aan de andere kant zullen degenen die ver van God leven beïnvloed worden door het onrecht van anderen, en ook door hun eigen onrecht. Hoe dan ook, de rechtvaardigen en de goddelozen zullen door verdrukkingen heengaan, simpelweg omdat ze in dezelfde wereld leven.
Het verschil zit niet in wat er gebeurt, maar in de kracht die deze gebeurtenissen hebben over het leven van de ander.

De Bijbel zegt dat: “Velen zijn de verdrukkingen van de rechtvaardigen, maar de Heer van allen verlost.” (Psalm 34:19), en, “in de tussentijd brengt het kwaad de goddeloze de dood.” (Psalm 34:21).

Merk op dat ondanks het feit dat de verdrukkingen van de rechtvaardigen veel zijn, wordt hij door geen van hen benadeeld. Aan de andere kant is een enkel ongeluk in staat om de goddelozen op zo’n manier schade toe te brengen dat zijn situatie zo onomkeerbaar wordt als de dood. Dan zien we opnieuw “het verschil tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.” (Maleachi 3:18)

De verdrukking heeft geen macht om de rechtvaardigen te vernietigen, omdat God Zelf hen verlost. Daarom is het effect ervan het tegenovergestelde: de verdrukking laat de rechtvaardige sterker, meer ervaren en dichter bij God. Maar de verdrukking heeft de macht om de goddeloze te vernietigen, omdat hij niet op de Allerhoogste kan rekenen om hem te verlossen, aangezien hij onverschillig tegenover Zijn Woord en Zijn Aanwezigheid leeft.

De effecten die de verdrukkingen op uw leven gehad hebben laten zien of u rechtvaardig of goddeloos bent voor God. Een titel, positie of reputatie kan de ware toestand van een persoon camoufleren, maar hij valt op door de moeilijkheden die hij tegenkomt. Als u verlost wordt van de verdrukkingen en sterker wordt in elk van hen, dan heeft God u gespaard omdat Hij in u een goede en getrouwe dienaar ziet. Maar als één tegenslag u kan verstoren, is dit een teken dat u een stap verwijderd bent van de hel, omdat

een leven heeft dat te kort schiet aan de Geboden van God.

Door de beproevingen heengaan is niet uw beslissing – ze zullen hoe dan ook deel uitmaken van uw leven – maar het is aan u om ervoor te kiezen om bevrijd te worden of uzelf door hen te laten vangen, en rechtvaardig of goddeloos tegenover de Allerhoogste te zijn.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*