cinza“…wie wijs is, wint harten (zielen).”
Voor de wereld, de dokters; de topwetenschappers; Pelé voor het voetbal; Thomas Edison bij de uitvinden van de lamp; Santos Dumont bij de uitvinding van het vliegtuig; en bij andere uitvindingen waren het wijze mensen die zich onderscheden op globaal gebied. Ik spreek dit niet tegen, maar, in de hemelse opvatting is degene die zielen wint wijs.
De dokter redt levens, maar hij kan niet de ziel van die persoon redden.
De wetenschappers zijn in staat om de formule te ontdekken van een bepaald medicijn, maar niet de formule voor het ware geluk: de vreugde van de ziel.
Pelé bracht miljoenen Brazilianen tot een climax van emoties met zijn meesterlijke spel, maar hij voegde niets toe aan de toekomst van de zielen van degenen die hem, toentertijd, tot koning van het voetbal noemden.
Thomas Edison vond de lamp uit, maar hij was nooit in staat om een ziel weg te halen uit de geestelijke duisternis.
Santos Dumont vond het vliegtuig uit, maar hij was nooit in staat om een ziel met de vleugels van het geloof te doen vliegen totdat hij in Gods aanwezigheid stond.
Geen enkel mens is in staat om te doen wat wij doen: toelaten dat wij door God gebruikt worden om een ziel uit de vieze klauwen van de duivel te halen, de ene boze geest na de andere boze geest uit te drijven alsof ze “insecten onder onze schoenen” waren, genezen, zegenen en, bovenal, de geestelijke chirurgie uitvoeren die alleen door de Dokter der dokters gedaan kan worden en ons als Zijn instrumenten gebruikt tijdens deze operatie van de “transplantatie van een wezen”. Met andere woorden, een aards, vleselijk en werelds “wezen” verdwijnt en een geestelijk en goddelijk “wezen” verschijnt, dat is de nieuwe geboorte.
Voor God, zijn de ware wijze mensen: de zielenwinnaars die alles achterlaten, hun eigen leven opgeven ter wille van andere mensen die niet deel uitmaken van hun familie en die zij niet eens kennen. Ik ben bevoorrecht om als het vuil van deze wereld beschouwd te worden, maar voor mijn God ben ik een “wijze”.
Laten wij allen help(st)ers, evangelisten, jongeren, kerkleden, pastors en vrouwen van pastors wijs zijn: laten wij zielen winnen, “de hel intrekken” om hem te ontvolken en de hemel te bevolken. U kunt dat doen in uw buurt, stad, provincie, werk, school, bus, metro, kortom, laten wij ons vizier richten op zondag 27 oktober.
DIT IS HET BEVEL VAN DE DAGEN, MAANDEN EN JAREN die ontbreken voor de terugkomst van Jezus.
Hoe kan ik mijn geliefde moeder vergeten die mij geëvangeliseerd heeft en mij 34 jaar geleden, ondersteund door haar handen, naar de kerk bracht? (ik leed aan een zwakheid in mijn benen, omdat ik het slachtoffer was van occultisme en dat heeft mij bijna verlamd gemaakt) En u, weet u nog wie u heeft uitgenodigd om naar de kerk te gaan en het proces begon van de redding van uw ziel?
Helpers, doe nu hetzelfde met iemand anders. Breng zoveel mogelijk mensen naar het dichtstbijzijnde UKGR Centrum op zondag 27 oktober.
Deze zielen zullen u nooit vergeten en God zal nooit vergeten om uw voeten liefelijk te maken:
“Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning” (Jesasja 52:7).
Dat God u zegene.
Met dank aan: bisschop Sérgio Correia