Post Image

LOGO

Dezelfde plaats, dezelfde geest…

Dezelfde plaats, dezelfde geest en hetzelfde geloof

Wat begunstigde de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag?

Ze zaten allemaal onder één dak en zaten, alsof ze wachtten om “bediend” te worden.

Zonder bezorgdheid zat iedereen te wachten.

Geduld, beleefdheid en hoffelijkheid kenmerkten die omgeving van geloof.

Zelfs als ze toegang tot de huidige technologie (mobiele telefoon) zouden hebben, zou niemand het naar die plaats van geloof durven te brengen.

Allemaal op dezelfde plaats. Iedereen genoot van dezelfde gedachten. Ze waren verenigd.

Herinnert u zich de visie van David?

“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.” (Psalmen 133:1)

Iedereen op dezelfde plek betekent gemeenschap, eenheid van gedachten.

Niemand dacht aan zichzelf of aan zijn eigen interesses;

Per slot van rekening waren ze er slechts om één reden: in afwachting van de Belofte van de Here Jezus.

De “aarde” was klaar om het Goddelijke Zaad te ontvangen.

Stenen, struiken, mieren en al het andere dat de ontwikkeling van het zaad in dat land verhinderde, was al verwijderd.

Oprechtheid, berouw, nederigheid, naast het geloof, neutraliseerden elke kwaadaardige aanval.

Alles werkte mee voor de uitstorting van de Geest van Jezus.

Plotseling kwam er uit de hemel Een geluid: Geluid als van een geweldige windvlaag

Hij vervulde het hele huis waar ze zaten.

Zeker niemand verwachtte in andere talen te spreken.

Ze stelden zich dat niet voor. Maar dat is wat er is gebeurd.

Onverwachts gebeurde het als een teken van de vervulling van de Belofte.

Dat gebeurde omdat ze allemaal op dezelfde plaats en in dezelfde geest en in hetzelfde geloof waren; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handeling 2:4

Gerelateerde artikelen

One Response to Dezelfde plaats, dezelfde geest…

  1. Jennifer3 de Junho de 2019

    God komt zijn beloften na op zijn tijd.
    Ik moet wachten , volharden en geloven in zijn beloftes

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*