Post Image

LOGO

Droge bronnen

Helaas zijn er veel mensen die aandringen op hun fouten, hoewel de Weg van de verandering van het leven al aan hen getoond werd.

“En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!” (1Koningen 17:1)

Elia waarschuwde de koning Achab over wat er zou gebeuren als hij op het verkeerde pad zou gaan, waardoor heel Israël zou worden verwoest. Want in die 3,5 jaar zonder regen leden allen de ellende, het gebrek en leefden dagen van veel pijn, echter zijn trots, arrogantie en prepotentie lieten hem niet naar God keren en de echte oorzaak van de ellende zien. In plaats hiervan koos de koning liever om op zoek te gaan naar andere alternatieven om het probleem op te lossen.

“Achab zei tegen Obadja: Ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging – alleen – de ene kant op, en Obadja ging – alleen – de andere kant op.” (1 Koningen 18:5-6)

Hoeveel zijn er op zoek naar alternatieve bronnen en rivieren die droog zijn? Ze proberen gelukkig te zijn zonder een gemeenschap met God te hebben. Ze veranderen van stad, van land, op zoek naar voorspoed, en werken heel hard, ze verlaten zelfs hun families omdat ze geen tijd hebben en ondanks alles wat ze doen, hebben ze niets.

Anderen, die ongelukkig zijn in het huwelijk, denken dat door het krijgen van een nieuwe echtgenoot, ze gelukkig zullen zijn en zijn al in de tweede, derde relatie … maar de mislukking is hetzelfde.

Het zijn de zieken die al bij alle specialisten zijn geweest, waaronder een behandeling in het buitenland, en elke dag in toenemende mate worden geconsumeerd door een ziekte zonder genezing.

De feesten, de drugs, de alcohol, de reizen, het “genieten van het leven” … dit is de onophoudelijke zoektocht naar een beetje water dat de dorst van de ziel lest, en het ergste is dat deze mensen elke dag meer leeg zijn, meer depressief en velen willen zelfs de dood.

Dit alles gebeurt omdat ze het echte probleem niet willen zien en erkennen, omdat dezelfde geest van hoogmoed die in Achab was, vandaag de dag ook in veel mensen zit. Ze geven de voorkeur om zichzelf te bedriegen door te proberen droge bronnen te vinden dan zich over te geven aan hetgeen LEVEND WATER te geven heeft.

Elia toonde de reden voor zoveel leed en onthulde wat achter die chaotische situatie lag.

“Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de HEERE, dat omvergehaald was.” (1 Koningen 18:30)

Zolang uw altaar omvergehaald is, zal uw leven ook omvergehaald zijn. Zolang uw altaar gevallen is, zult u ook gevallen zijn. Dit is onvermijdelijk en er is geen uitweg!

Het Altaar vertegenwoordigt gemeenschap met de Allerhoogste, plaats van offer, van overgave, van afhankelijk zijn van de Almachtige. Pas wanneer de persoon dit begrijpt en gehoorzaamt, verandert alles.

Laat niet toe dat de trots en arrogantie u meer laten lijden! Herstel uw altaar, bekeer u en u zult het VUUR VAN GOD zien, wat de Heilige Geest is, neerdalen op uw leven en alles zal herstellen dat vernietigd was.

“HEERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten.” (Jeremia 17:13)

“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” (Johannes 4:13-14)

God zegene u en u deze dingen laat begrijpen!

Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*