Post Image

LOGO

Dwaasheid van het Geloof

“Want het woord des kruises – geloof dat geassocieerd wordt aan het offer – is wel
voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid” (1 Korinthiërs 1:18).

Wie, in deze verloren wereld, is in staat om het leven te offeren aan Iemand
die onzichtbaar is? Of voor een nieuw leven dat volgt na het offeren van het oude leven?

Velen hebben vermogen, geld, auto’s en sieraden geofferd in ruil voor grotere zegens. Maar wie wil ouders, kinderen, familie en boven alles, het eigen leven
offeren in ruil voor een christelijk leven, ver van de zonde?
Weinigen. Heel weinig.

De boodschap van het geloof vereist meer offer dan armzalige uitwisselingen op het Altaar.

Jezus zegt duidelijk:

“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of
dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en
achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie
zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden” (Mattheüs 10:37-39).

Het is alles voor alles. Daarom is het woord van het kruis dwaasheid.
Het was Het Alles van God, Zijn Zoon, in ruil voor ons alles.

Wat is ons alles? Een gelukkig leven? Voorspoed? Een gezondheid die intact is?
Nee! Duizendmaal nee!

Het alles van de mens is ‘afkerige levens’ geweest. Mislukkingen in het liefdesleven, mislukkingen in de familie, mislukkingen in het professionele leven, kortom, constante pijnen in het lichaam, in de ziel en in de geest. Alsof het
niet genoeg is, is soms zelfs de gezondheid in gevaar, om maar niet te zeggen dat het leven één stap van het graf verwijderd is.

Ja! Wat is het alles dat wij hebben om te geven in ruil voor het Alles van God?

De behoudenis is voor degenen die in praktijk geloven en niet in theorie.

Het gepraktiseerde christelijke geloof, vereist offer, daarom is het dwaasheid voor
degenen die verloren gaan.

God zegent jullie!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*