Post Image

LOGO

Een bepaald gedeelte brengen

“En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?” (Handelingen 5:1-3)

Velen vragen zich af: “wat heeft de Heilige Geest te maken met mijn offerande?” Laten we eens kijken.

Het boek Handelingen toont de werken van de Heilige Geest in de levens van de eerste christenen. Vanaf het begin, toen de Here Jezus de discipelen beval Jeruzalem niet te verlaten, voordat zij de Heilige Geest van boven hadden ontvangen, zagen we daar al het offer van degenen die in het Cenakel bijeen waren gekomen.

In de dagen na de dood van de Here Jezus aan het kruis, was Jeruzalem van alle steden van Israël het gevaarlijkst voor de discipelen om te blijven. Ze wisten dat zowel de Romeinse soldaten als de Joodse leiders op de discipelen van Jezus aan het jagen waren om voor eens en voor altijd de “sekte van de Nazarener” uit te roeien. Maar precies daar in Jeruzalem beval Jezus de discipelen te blijven. Oftewel, ze riskeerden hun leven.

En op Pinksterdag, het Feest van eerstelingen, daalde de Heilige Geest op hen neer. Van de 365 dagen in het jaar dat de Geest zou kunnen neerdalen, kwam Hij precies op de dag dat het volk de eerstelingen naar God bracht. Toeval? Nee. De boodschap was duidelijk: de Heilige Geest komt alleen op degenen die God op de eerste plaats in hun leven zetten.

Maar een van de meest opvallende feiten die de relatie tussen het offer (symbool van het geven van het leven van de offeraar) en de Heilige Geest illustreert, gebeurde in hoofdstuk 5. Het is de moeite waard om het te lezen tot vers 11.

Ananias en Saffira, bewogen door hebzucht en gehechtheid aan geld, behielden een deel van de prijs van de verkoop van hun eigendom en namen “een deel” om als offer aan de apostelen te geven. Het resultaat was rampzalig: in plaats van vervuld te zijn met de Heilige Geest, vulde Satan hun harten. Ze logen tegen de Heilige Geest. Ze verloren hun leven, bezit, geld en het ergste: de behoudenis.

Velen ontvangen de Heilige Geest niet omdat ze slechts een deel van hun leven aan Hem geven en dit wordt weerspiegeld in hun offers op het altaar.

Ananias en Sapphira kregen het advies dat ze dat niet hadden hoeven doen. Het was voor hun beter om niets te hebben beloofd. Wat ze gedaan hadden, kan vergeleken worden met iemand die gaat trouwen, veel liefdesverklaringen doet en hem dan verraadt. Het is beter om dan niet te trouwen.

God heeft zichzelf niet “voor een deel” voor ons gegeven. Denk niet dat Hij u Zijn Geest zal geven als u uzelf “voor een deel” aan Hem geeft.

Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*