Post Image

LOGO

Eenheid in Geest

“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en Deze Drie Zijn Één.” (1 Johannes 5:7)

Waar de Heilige Geest is, is er eenheid in Geest.

Allen hebben ÉÉN GELOOF, ÉÉN GEEST, ÉÉN GEDACHTE, ÉÉN DOEL, ÉÉN HART, kortom, IEDEREEN BEHOORT AAN ÉÉN LICHAAM.

Dit Ene pure en heilige Lichaam is de langverwachte Bruid van de Here Jezus Christus.
Het is Zijn Heilige ONBEVLEKTE KERK.
HET HOOFD VAN DIT ONBEVLEKT LICHAAM IS DE HERE JEZUS CHRISTUS.

Dit was de opvatting van de Eerste Kerk
In de Eerste Kerk, allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Handelingen 2:44

In deze eenheid van idealen van het geloof was de Heilige Geest vrij om in al Zijn dienaren te handelen. Iedereen leefde in perfecte vrede en eenheid.

Maar wanneer er de afwezigheid van de Geest van God is, is er een gebrek aan vrede, aan geloof en bovenal harmonie met die van de Familie van het Geloof.

Degenen die uit God geboren zijn, hebben dezelfde Geest. Daarom HEEFT IEDEREEN, ZONDER UITZONDERING, DEZELFDE DOELSTELLING: DE WIL VAN DE GEEST VAN GOD DOEN.

Maar wanneer iemand niet uit de Heilige Geest geboren is, is hij egoïstisch, vleselijk en een element dat scheidt.

In het priesterlijke gebed richt de Heer Jezus zich op de EENHEID wanneer Hij zegt:

“Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, OPDAT ZIJ ÉÉN ZULLEN ZIJN ZOALS WIJ.” (Johannes 17:11)

Met dank aan: Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

One Response to Eenheid in Geest

  1. Jennifer3 de Junho de 2019

    Door dezelfde geest de Heilge Geest zijn wij een.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*