Post Image

LOGO

Eerst zitten om te bereken

Er is alleen maar één manier om hetgeen te bereiken wat buiten ons bereik ligt: als we bondgenoten zijn van God. Er bestaat ook alleen een manier om bondgenoten van God te zijn: als we het bewuste Geloof in Hem en in Zijn Woord manifesteren. Het onmogelijk zal tegenover dit geloof niet meer onmogelijk zijn. Anderen soorten geloof, religies en rituelen kunnen niet waarmaken wat het bewuste Geloof waarmaakt. Ze gaan niet gepaard met het offer dat ons dichterbij de Allerhoogste brengt.

Zodat het onmogelijke gebeurt, is het noodzakelijk dat dit Geloof wordt uitgeoefend, door het verloochen van de eigen gedachten om de Gedachten van God te absorberen. Dat is het minst dat geofferd dient te worden om het maximum te veroveren.

Het kan niet anders. Alleen God is in staat om het onmogelijke te realiseren, maar Hij heeft Zijn macht geleend, zodat wij ook het onmogelijke kunnen realiseren, voor Zijn Glorie. Deze macht is de gave van het Geloof dat komt van het horen van Zijn Woord en effectief wordt, als het moedig in praktijk wordt gezet door handelingen van offers.

Hierom, kunnen alleen degenen die daadwerkelijk discipelen van Hem zijn, gebruik maken van die macht. Een “discipel” is degene die instructies ontvangt van een ander en het praktiseert. Het is de persoon die een doctrine adopteert, de ideeën daarvan volgt of de voorbeelden van zijn meester imiteert. Echter, wie de leringen van Jezus wilt adopteren, zoals de normen van het gedrag, dient zijn eigen leven te verloochenen. Hij zelf maakte het heel duidelijk dat om Zijn discipel te zijn, de persoon Hem dient te gehoorzamen, zichzelf verloochenen en alles opgeven wat deze wereld aanbiedt.

“En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn” (Lukas 14:27).

“Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn” (Lukas 14:33).

Het is niet per toeval dat Hij degenen adviseert die Hem wilt volgen, om eerst te zitten en berekenen of hij echt bereidt is om het verbond van gehoorzaamheid tot het einde aan te nemen, of hij de prijs van deze beslissing kan betalen. Dit noemt u een bewuste Geloof, een rationeel geloof of een intelligent geloof. Dit Geloof verplicht ons om het verstand te gebruiken om een keuze te maken die we echt zullen nakomen, zonder emotie of haast, wanneer we eenmaal weten wat het van ons vereist.

De Allerhoogste legt niemand Zijn discipline op, maar Hij verleent Zijn Macht ook niet aan iedereen. Hij maakt ons bewust van hoe wij dienen te handelen als wij deze Macht in ons willen hebben. Het is een voorstel die we met het verstand dienen te analyseren en niet met het hart – want het is een prijs om te betalen, geen vrije genade.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*