bds_26augErgste vijand: de duivel of de hoogmoed?

“En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af”
(Matteüs 15:22-28).
Twee dingen trokken mijn aandacht in deze tekst:
Deze vrouw was van Griekse afkomst (mensen die, gezien hun cultuur en intelligentie, van nature erg hoogmoedig en arrogant waren) en zij vroeg de Here Jezus om de boze geest uit te drijven, in plaats van te vragen voor een therapie, behandeling of advies (dingen die niets meer dan ijdele ideologieën zijn en erg ineffectief zijn wanneer het probleem geestelijk is). Ze zag het feit onder ogen: haar dochter was bezeten door boze geesten!
Op die dag was zij in staat om de bevrijding van haar dochter te veroveren. Waarom was dat?
Omdat niemand de duivel overwint zonder eerst zichzelf te overwinnen, zonder eerst de hoogmoed te overwinnen!
HOOGMOED is wat staat tussen iemand die leeg is en iemand die vol is met boze geesten! NEDERIGHEID is wat staat tussen iemand die vol is met boze geesten en iemand die volledig bevrijd is!
Het was makkelijk voor deze moeder om een antwoord van de Here Jezus te krijgen, omdat ze haar hoogmoed al had overwonnen voordat zij tot Hem kwam. Helaas zijn wij niet in staat om vandaag de dag zoveel mensen te helpen, omdat zij het misschien zelfs kunnen accepteren om satan te confronteren, maar zij weigeren zichzelf te confronteren.
Dat God u op een grote manier zegent!
Met dank aan: bisschop Guaracy Santos