fonte_ralo-706x432Is het u al eens opgevallen dat een fontein en een afvoerput vergelijkbare structuren hebben?
Beiden hebben een opening op de oppervlakte en door die opening kan ontdekt worden wat er zich in hun binnenste gedeelte bevindt. In het geval van de fontein is dat een ondergrondse waterbron, voor de afvoerput is dat het riool.
Bij de fontein kunnen wij onze dorst lessen en die van onze dieren, bovendien kunnen wij er water uithalen voor andere nuttige werkzaamheden. Vanuit de afvoerput kunnen wij geen water halen, omdat water daarin wegstroomt, het sijpelt ernaar toe en gaat weg.
Gezien hun structuur hetzelfde is en beiden met water te maken hebben, wat is dan het verschil tussen die twee?
De bedoeling van de richting waarop het water stroomt!
Bij de fontein vloeit het water van binnen naar buiten, en bij een afvoerput komt het van buiten naar binnen. De fontein geeft alleen maar en de afvoerput ontvangt alleen maar.
De fontein en de afvoerput kunnen twee soorten christenen voorstellen: degene die zichzelf geeft ter voordele van anderen en degene die alleen maar aan zichzelf denkt.
Bij de christen die een “fontein” is, is het normaal om bezorgdheid bij hem op te merken ten opzichte van zijn naaste; hij geeft zich vrijwillig op voor taken die gedaan moeten worden, evangelisatie en het plegen van bezoeken.
Bij de christen die een “afvoerput” is, wordt dit nooit gezien, en als men het wel ziet, dan is het alleen maar om een bepaald beeld over te willen brengen aan anderen, omdat het niet in zijn aard zit om te geven.
Het einde van beide soorten christen is bekend. In het geval van de “fontein” zal God voor die persoon zorgen en ervoor zorgen dat die persoon in staat zal zijn om meer vruchten te geven. Wat de “afvoerput” betreft, die persoon zal afgesneden worden van de communicatie met God en zodoende verloren gaan.
De macht om te beslissen of wij een fontein of een afvoerput zullen zijn, zit in ons. En wij beslissen dit bij elk moment dat wij hebben om iets goeds voor een persoon te doen.

“Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage” (Johannes 15:2).

Met dank aan: pastor Stanley Vaz