Post Image

LOGO

Foto van de ziel

Het verhaal van Kaïn en Abel herhaalt zich dagelijks in de christelijke kerken.

Elke dag presenteren de christenen – goed of slecht – hun offerandes.

De meerderheid geeft de vruchten van hun werk voor het Altaar, terwijl de minderheid van de eerstelingen samen met het vet op het Altaar geeft.

De offerande van Kaïn had ogenschijnlijk een waarde, omdat het vrijwillig was. God had niets gevraagd. Hijzelf bracht na een bepaalde tijd van de vruchten van het land een offerande aan de HEER.

Waarschijnlijk had hij de zegen van de vermenigvuldiging van de heer gekregen en wilde hij Hem bedanken.

Een verachtelijk offerande, een offerande met minachting, een offerande met tegenzin, een offerande met gemompel, een wereldse offerande, een onaangename offerande en alle anderen, tonen slechts wat er in het hart van de offerande gever is.

De offerande is een kleurfoto van het hart van de offerande gever voor God.

Als het een onreine offer is (gekwetst), leert Jezus:

“Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave” (Mattheüs 5:23-24).
Weinig mensen weten dit.

God gaf geen details over de soort vruchten of de kwaliteit ervan, zoals de offerande van Abel. Hij weigerde het slechts vanwege het hart van de offerande gever.

De offerande bleef voor het Altaar en verrotte daar op hetzelfde manier als de gehele leven van Kaïn.

Dit alles omdat er in hem iets slechts was:

Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Als hij het goede had gedaan, werd hij geaccepteerd.

Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. – zeg de Heer tegen hem.

In tegenstelling tot Kaïn, bracht Abel als herder van zijn schapen van de eerstelingen van zijn kudde en het vet daarvan. Niets willekeurig of op wat voor manier dan ook.

Hij zocht en koos tussen zijn grote kudde iets uit dat geloof, liefde, dankbaarheid en vrees zou uiten.

Iets dat zijn persoonlijke overgave zou reflecteren. Hij wilde de Heer echt behagen…

Het was geen wonder dat hij door zijn offer, Gods getuigenis van rechtvaardig zijn bereikte.

“Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is” (Hebreeën 11:4).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*