Post Image

LOGO

GEDULD?

Bds16juli“Want toen God  Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen” (Hebreeën 6:13-15).

Hoewel God aan Abraham had gezworen dat Hij hem zou zegenen en tot een groot volk zou maken, vond dat niet meteen plaats.

De vervulling van deze eed vind in feite nog steeds plaats. Telkens wanneer iemand gered wordt, vermenigvuldigt God het nageslacht van Abraham.

Wat wij hieruit leren is dat, ondanks het feit dat Gods beloftes waar zijn, er ook de noodzaak is om geduldig te zijn.

Geduld in deze zin wil niet zeggen om een passieve houding aan te nemen. Maar juist een actieve houding.

Daarmee bedoel ik dat men niet kan zitten en gewoon wachten…

Men dient de hoop, dat de belofte vervuld zal worden, te voeden. Ook al hebben onze ogen die nog niet vervuld zien worden.

In feite, hebben wij het hier over de noodzaak van volharding.

Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*