Post Image

LOGO

Geloof en moed

Moed om als EERST het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid (Heilige Geest) te ZOEKEN.

“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” (2 Korinthiërs 4:18).

Moed om het Woord van God te gehoorzamen, onafhankelijk van de menselijke wil;
Moed om berouw van uw zonden te tonen;
Moed om fouten toe te geven en ze te belijden;
Moed om te vergeven, onafhankelijk van de tegenstrijdige gevoelens;
Moed om acties te ondernemen die tegen uw eigen wil ingaan;
Moed om te handelen en tegen de gevoelens van het hart in te gaan;
Moed om het kwaad te confronteren met het geloof in het Woord van God;
Moed om in uzelf en God te geloven – glorieuze partnerschap;
Moed om gedachtes die tegen God in gaan op te offeren;
Moed om het Woord van God te horen en alleen naar dat te luisteren;

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Johannes 10:27).

Moed om niet op te geven wat juist is;
Moed om voor het geloof uit te komen;

“Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen in. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 10:23-33).

Moed om te twijfelen aan de twijfels;
Moed om te vluchten van de zonde;
Moed om tegen de neigingen van het hart in te gaan;
Moed om het geloof te gebruiken zelfs om te eten;

“Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde” (Romeinen 14:23).

Moed om voor de waarheid uit te komen, zelfs als u in eerste instantie kunt verliezen;
Moed om zich niet te laten leiden door de mening van anderen;
Moed om op een manier te handelen dat u niets te verliezen heeft;
Moed om toe te geven dat alles ijdelheid is;

“Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; het is al ijdelheid!” (Prediker 12:8).

Moed om de klap van de waarheid in plaats van de kus van de leugen te accepteren;
Moed om het kwaad met het Goede te confronteren zoals de Here;

“Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is.” (Mattheüs 5:44-45).

Moed om niet naar achter te kijken;

“Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is” (Filippenzen 3:13).
Moed om onafhankelijk van de omstandigheden te zaaien;

“Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten” (Prediker 11:4).

Moed om het leven voor de Here Jezus op te offeren;

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren” (Johannes 12:24-26).
Moed, moed en moed…

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*