Post Image

LOGO

Geloof in Actie

Wie op een wonder wacht, alsof het een magie van God is, zal het nooit zien. Dit hangt niet alleen van de actie van de Geest van God af, maar van een partnerschap van degene die in Hem gelooft en handelt.

Sinds de schepping van de mens, heeft God nooit een wonder op Aarde verricht zonder de deelname van Zijn schepsel. Hij schiep de dieren, maar gaf aan Adam de taak om ze namen te geven. Het is een teken van Zijn autoriteit over de aarde die Hij aan Adam gaf.

Vanaf dat moment waren alle anderen wonderen een samenwerking tussen de Schepper en zijn schepsel.

Daarom bevestigd Paulus dat wij medearbeiders van God zijn (Zie 1 Korinthiërs 3:9).

Zie de samenwerking met de dromen. Als de wens nauwgezet volgens de wil van God is, komt deze wens van God. En zoals Hij de droom geeft, geeft Hij ook de conditie om het te realiseren.

Uw realisatie begint in het binnenste door acties van geloof.

Als u het verlangen heeft om een droom te realiseren, dient u acties te ondernemen richting die droom. Mijn handelingen van geloof dienen te gaan tot waar het kan gaan. Ik dien al mijn kracht erin te zetten en het niet uit het oog te verliezen.

In praktijk is het hetzelfde als trouwen. Bijvoorbeeld. Ik heb niemand, geen financiële condities, helemaal niets… Alleen de grote wens om te trouwen. Begin vanaf dat moment alles voor te bereiden voor uzelf en uw toekomstige huis. Koop als eerst de goedkopere dingen. Elke maand zal ik volgens mijn condities iets toevoegen. Dit is puur praktisch geloof!

In een partnerschap met God, heeft elke held van het geloof zijn deel.

1. Noach bouwde de ark onder Goddelijke begeleiding. Toen hij klaar was, stuurde God de zondvloed;

2. Abraham verliet zijn land onder Goddelijke begeleiding. Met als resultaat maakte God van hem een grote natie;

3. In reactie op de goddelijke begeleiding, strekte Mozes zijn staf uit en raakte de Rode Zee aan. God stuurde een wind en splitste de zee zodat zijn volk kon passeren;

Geïnspireerd door God, bad Jozua en God deed het hele zonnestelsel stoppen;

5. God begeleidde Gideon om de vijanden te omsingelen met slechts 300 mannen. De vijanden waren de Midianieten, de Amalekieten en alle volkeren van het Oosten. Ze bedekten het dal als sprinkhanen in de menigte … (Zie Richteren 7:12)

De fysieke visie van Gideon was vreselijk, maar de geestelijk was glorieus. God deed het terreur de vijanden overnemen en zij doodden elkaar;

6. De Heer smeerde de ogen van de man, die sinds zijn geboorte blind was, in met modder en stuurde hem naar het badwater van Siloam om zich te wassen. Terwijl hij dat deed, begon hij meteen te zien.

Als God heeft gewerkt met zowel het willen als het realiseren, volgens Zijn wil, wat heeft u gedaan om uw droom in een partnerschap met God te realiseren? (Zie Filippenzen 2:13)

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*