Post Image

LOGO

Heeft God geld nodig?

Als God geest is, waarom heeft Hij de tiende en offerandes voor Zijn volk ingesteld?

Het wet van de tienden en offerandes werd gecreëerd om het hart van het volk van God te beoordelen wanneer zij in Zijn aanwezigheid kwamen. Zie Exodus 23:15.

Zo een wet werd niet aan de heidenen geopenbaard, omdat zij deze privilege niet hadden.

Tienden betekent erkenning in het praktijk dat God de Heer van het hele universum is, inclusief van het leven van de tiendegever. Als eerstelingen of eerste vruchten, gaat de tiende over de prioriteit in het leven van de persoon die trouw is.

De eerstelingen gebruiken en de overige 90% op het Altaar geven, betekent Hem niet als Heer beschouwen.

De tiende werd door God ingesteld. Maar de offerande laat Hij over aan een ieder van ons.

Hoewel de tiende een exacte percentage bevat – 10%, is dit niet het geval van de offerande! Deze dient spontaan te zijn om de vrijwillige en blije hart van de ziel van de offerandegever, uit te drukken. Zie 2 Korinthiërs 9:7.

Ze definiëren precies wat er in het binnenste van de offerandegever is. Het is als een cadeau. De mate van liefde voor degene die het ontvangt, wordt gemeten door het cadeau.

Dit is ook het geval met de offerande. De offerande praat voor de offerandegever en zegt tegen God wat de offerandegever niet met woorden kan zeggen. Het toont oprechte liefde of verachting voor Hem.

De offerandes zijn ook als een getuigenis tegen of in het voordeel van de offerandegever. Wie klaagt over zijn slechte kwaliteit van het “christelijke” leven, vindt in zijn offerandes het antwoord van God.

“…Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergroeten worden” (Lucas 6:38).

De waarde van de offerande zit niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit.

In de bijbelvers van Lucas 21:2-4, leert de Heer dat voor God het goede, de vijand van de beste is.

Lees en mediteer!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*