Post Image

LOGO

Heilige oproep

In het boek Ezechiël zien we een oproep van de Heer aan de dienaar, die velen kan onderwijzen die God op het Altaar willen dienen:

“Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal met u spreken.” (Ezechiël 2:1)

Zodat God met Zijn dienaar zal kunnen spreken, moet hij kunnen staan, oftewel, klaar en aandachtig zijn naar Zijn bevelen. De dienaar mag niet relax zijn en niet gefocust op de richting en begeleiding van zijn Heer. En hij staat wanneer hij waakzaam is om de Stem van God te horen, en ook met betrekking tot de daden van zijn vlees en de valstrikken van de duivel, om zijn Heer niet te mishagen.

“Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig is.” (Psalm 123:2)

“Terwijl Hij tot mij sprak, kwam de Geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar Hem Die tot mij sprak.” (Ezechiël 2:2)

De Heilige Geest spreekt niet met, handelt niet door en maakt geen gebruik van een dienaar die ligt te slapen (die nalatig is), maar wel van een dienaar die klaar en bereid is, omdat deze dienaar als net als een soldaat in het leger is.

“Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.” (2 Timotheüs 2:4)

“Hij zei tegen mij: Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken, die tegen Mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op deze zelfde dag tegen Mij overtreden.” (Ezechiël 2:3)

De dienaar heeft niet het recht om te kiezen waar hij zal dienen, hij moet zich ervan bewust zijn dat de wind van de Geest hem zal blazen waarheen Hij maar wil. Zelfs als de plaats bezaaid is met rebellen (bezeten), want het was juist voor hen dat onze Heer Jezus Zijn leven op Golgotha gaf, om van geiten schapen te maken, bandieten tot goede mannen. Dit is de missie van de dienaar: gevangenissen, gemeenschappen, ziekenhuizen, straten en steegjes binnengaan om de rebellen te bevrijden en te redden.

“En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE.” (Ezechiël 2:4)

Veel van onze leden, helpers, pastors en bisschoppen waren schaamteloos en hardleers, maar de dienaren werden door de Heer gebruikt om hen opnieuw geboren te laten worden.

“En zij, of zij luisteren of dat nalaten – zij zijn immers een opstandig huis – zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. ” (Ezechiël 2:5)

De missie van een dienaar is: “de deugden verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9)

De dienar moet weten dat hij niet de hele wereld zal winnen, maar aan het einde van elke dag moet hij vredig kunnen slapen, omdat hij gebruikt werd om het goede nieuws van de Behoudenis “naar de verloren schapen van het huis van Israël” te brengen, ongeacht of zij ernaar zullen luisteren of niet.

“Maar u, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis! ” (Ezechiël 2:6)

De dienaar mag nooit vergeten dat zijn bediening (het werk van God) als een mooie en lekkere ruikend roos is, maar met veel doornen. Ongetwijfeld zal de dienaar de pijn van de doorboring (onrechtvaardigheid, laster) en de pijn van de steken van de schorpioenen (vervolgingen en woestijnen) onder ogen zien, daarom moet hij de doop van de Heilige Geest hebben. Hij zal hem de conditie geven om de pijn met doorzettingsvermogen tot het einde te verdragen om, bovenal, behouden te worden.

Met dank aan: Bisschop Sergio Corrêa

Gerelateerde artikelen

One Response to Heilige oproep

  1. Jennifer3 de Junho de 2019

    Een dienaar van God moet zichzelf opofferen om de wil van God te doen.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*